Logo vierklank.nl
Jits Bakker leidt een delegatie rond in de beeldentuin.
Jits Bakker leidt een delegatie rond in de beeldentuin. (Foto: Stichting Jits Bakker Collectie)
Kunst & Cultuur

Natuur en Kunst blijven elkaar ontmoeten

In het natuurgebied Beerschoten aan de Holle Bilt in De Bilt ligt achter het paviljoen het uitgestrekte Beeldenpark JitsArt. Daar zijn op het grondgebied van de Stichting Het Utrechts Landschap de talrijke beelden te bewonderen die door de beeldend kunstenaar Jits Bakker aan de provincie Utrecht zijn geschonken.

door Henk van de Bunt

Het was door de ontwikkelingen nodig nadere afspraken te maken over een goed en actief beheer van het beeldenpark en een (toekomstbestendige) ontwikkeling ervan op het landgoed Beerschoten. Intussen is tijdens enkele bijeenkomsten in het laatste kwartaal van 2017 vastgelegd, dat de provincie Utrecht eigenaar is van de beelden en dat landgoedeigenaar Het Utrechts Landschap het terrein ter beschikking blijft stellen voor het beeldenpark.

Verdere afspraken
De Provincie zal de informatievoorziening in het park op orde brengen en de mogelijkheden onderzoeken voor het plaatsen van bewegwijzering langs De Holle Bilt. Wethouder Hans Mieras: 'Ons college zal fungeren als trekker van een proces van een gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden van herinrichting van het park, met als doel om het park in relatie tot het paviljoen en het landgoed op een hoger plan te tillen. De provincie, Het Utrechts Landschap en onze gemeente zorgen voor financiering van deze verkenning en de Stichting Jits Bakker Collectie levert inhoudelijke expertise'.

Vorm
Zoon Tibo van de Zand is voorzitter van de Stichting Jits Bakker; hij vervolgt: 'Daarnaast start de Stichting een onderzoek naar een programma met realistische scenario's voor de toekomst, waarbij het voortzetten van de huidige vorm één van de opties is en wordt uitgegaan van de kracht die er al is. Tevens is nagedacht over welke naamgeving voor het park het best de lading dekt. In maart 2018 komen de partners opnieuw bijeen om aan de hand van deze mogelijke scenario's gezamenlijk en in samenhang vervolg besluiten te nemen'.

Doelen
Door schenking van Jits Bakker in 2009 werden op slag meerdere doelen gediend: De gegarandeerde blijvende instandhouding van het beeldenpark én het aan de samenleving bieden van een bijzondere ambiance waar kunst, cultuur én natuur elkaar ontmoeten. Er blijkt van heinde en verre sprake van een structureel toenemende belangstelling. Niet alleen voor het park zelf, maar vooral ook voor allerlei daarmee verwante zaken, zoals voorlichting geven aan schoolkinderen uit de wijde regio over de beginselen van het rijke leven van kunst, cultuur in relatie tot natuur. Ook kunstenaars - en dat geldt zowel voor professionals als voor amateurs - wensen op/nabij de beeldentuin schilder- en tekenactiviteiten te organiseren naast een verscheidenheid aan gezelschappen, jong en oud, welke gegidst rondgeleid willen worden in Jits' atelier 'de kooi', de daarnaast gelegen beeldentuin en het beeldenpark. Ook de vraag naar lezingen en cursussen van de meest uiteenlopende aard, maar veelal gericht op kunst, natuur en cultuur, neemt enorm toe. Maar dit geldt ook voor de vraag naar ruimten in een prachtige omgeving, voor bijeenkomsten die niet gerelateerd zijn aan kunst en cultuur'.

Monumenten
Het is volgens Tibo van de Zand de nadrukkelijke wens van de 'erven van Jits Bakker' dat er sprake is van een multidisciplinaire samenwerking tussen de Provincie, Het Utrechts Landschap, de gemeente De Bilt en de Stichting Jits Bakker Collectie, die een voorwaarde is voor het welslagen van de plannen. Ook zijn de erven ervan overtuigd, dat de opstallen De Holle Bilt 16/18 zeer het beschermen waard zijn en daartoe hebben zij met redenen omkleed voor het atelier (de Kooi) en woonhuis de monumentenstatus aangevraagd. Al in een in 2012 op verzoek van de gemeente De Bilt opgestelde notitie 'De Kooi' wordt hiertoe geadviseerd: 'Behoud atelier met woonhuis en de sprookjesachtige beeldentuin, optimaliseer de voortreffelijke situering, exploiteer dit als een museum en maak dit geschikt voor specifieke doeleinden zoals delegaties en gasten'.

Meer berichten