Inwoners uit Groenekan volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de raadszaal.
Inwoners uit Groenekan volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de raadszaal. Foto: Henk van de Bunt

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Algemeen Algemeen

door Guus Geebel

De gemeenteraad verwierp op 22 februari na hoofdelijke stemming het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van ruimtelijke regels ten behoeve van het realiseren van een landgoed op en nabij de percelen Groenekanseweg 113 en 121 in Groenekan. Het voorstel kreeg alleen steun van de fractie van Bilts Belang.

Voor dit onderwerp waren veel bezoekers op de publieke tribune aanwezig. Een motie ingediend door Henk Zandvliet (GroenLinks) met het verzoek een participatietraject voor te leggen dat moet leiden tot een omgevingsvisie voor de kern Groenekan werd ingetrokken en wordt weer ingediend bij de behandeling van de Kadernota. Een motie ingediend door Menno boer (SP) om gemeentelijk beleid voor landgoederen te ontwikkelen wordt ingetrokken.

Natuurwaarden
Bij de behandeling van dit punt lichtten alle fracties hun standpunt toe. Frans Poot (D66) steunt het voorstel niet omdat D66 de natuurwaarden te weinig gewaarborgd ziet. Johan Slootweg (SGP) vindt de inpasbaarheid van de buitenplanse afwijking niet goed onderbouwd. Werner de Groot (CDA) ziet onvoldoende compensatie voor de plekken waar natuur verdwijnt. Krischan Hagedoorn (PvdA) noemt de bebouwing te massaal. Henric de Jong Schouwenburg (VVD) mist draagvlak voor het plan. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vindt het openstellen voor publiek belangrijk en vindt daar weinig van terug.

Grootschalig
Tiny Middleton (Bilts Belang) wil het plan waarop nog zienswijzen ingediend kunnen worden een kans geven. Zij kondigt aan voor het voorstel te zullen stemmen. De slechte communicatie tussen de initiatiefnemer en de omwonenden vindt zij jammer. Peter Schlamilch vindt dat de wethouder een chaotisch dossier over de schutting gooit en tekortgeschoten is. Hij heeft tegen het plan eigenlijk geen bezwaar maar wel tegen de elementen die door bezorgde omwonenden naar voren zijn gebracht. Te grootschalig. Theo Aalbers (ChristenUnie) komt tot de conclusie dat er teveel licht is tussen de stukken van de initiatiefnemer en polo groen ja en polo nee. 'Het draagvlak en de participatie is door de initiatiefnemer onderschat.'

De vragen en opmerkingen worden wegens afwezigheid van wethouder Hans Mieras vervolgens behandeld door wethouder Madeleine Bakker.

!