Drukte bij de interruptiemicrofoon.
Drukte bij de interruptiemicrofoon. Foto: Henk van de Bunt

Uit de gemeenteraad van 22 februari

Algemeen Algemeen

door Guus Geebel

Als gasten van de raad wonen Humphrey van Buren en Johan L'Honoré Naber op uitnodiging van Fractie Schlamilch de vergadering bij.

Vragenuur
Michiel van Weele (D66) stelt vragen over mogelijke consequenties voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid van de gemeente als gevolg van tekorten op de Uithoflijn. Hij wil weten  wat het resultaat is van het overleg van de tien gemeenten van de U10 dat op 21 februari over dit onderwerp plaatsvond. Het verkeerscirculatieplan De Bilt en projecten voor de fietsinfrastructuur zouden door minder budget zwaar worden getroffen. Van Weele vraagt om specificatie van de risico's op de voortgang van de planning. Wethouder Rost van Tonningen leest de verklaring voor die de U10 wethouders na die vergadering hebben opgesteld. Daarin staat dat de Uithoflijn een zaak is van de stad en de provincie Utrecht. De U10 gemeenten richten zich na een constructief gesprek met de gedeputeerde op de toekomst. De wethouder gaat ervan uit dat er een overeenkomst met de provincie ligt en is niet bereid het verlies van 1,8 miljoen euro te nemen. Op 15 maart wordt de discussie over dit onderwerp in een extra raadsvergadering voortgezet.

Grondbeleid
De raad stelde de Beleidsnotitie Grondbeleid en Vastgoedbeleid vast ter aanvulling van de Nota Grondbeleid 2013. Sinds de vaststelling van de Nota Grondbeleid 2013 zijn in de wet- en regelgeving wijzigingen doorgevoerd die mede van belang zijn voor het Biltse grondbeleid. Dit jaar wordt gestart met het opstellen van een geactualiseerde Nota Grondbeleid. Een amendement ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) om de vaste grondprijs voor sociale woningen te verlagen kreeg geen steun van de raad.

Moties
Een motie ingediend door de Krischan Hagedoorn (PvdA) en gesteund door alle andere fracties om een openbaar universeel toilet in Bilthoven Centrum te realiseren wordt unaniem aangenomen, evenals de ook door alle fracties ondersteunde motie Aanpak overlast ratten ingediend door Johan Slootweg (SGP). Een soortgelijke motie ingediend door Forza waarin de nadruk op handhaving ligt wordt na hoofdelijke stemming met 1 tegen 26 stemmen verworpen. Een motie van de PvdA om aan de hand van een checklist een onderzoek uit te voeren naar de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt verworpen evenals de motie afvalinzamelingsbeleid ingediend door Peter Schlamilch.

De raadsvergadering werd geschorst en wordt donderdag 15 maart voortgezet.