De kavel aan de Dierenriem tussen het sportcomplex van SVM en de Aeres VMBO-school Maartensdijk is maar voor een deel gemeentelijk eigendom.
De kavel aan de Dierenriem tussen het sportcomplex van SVM en de Aeres VMBO-school Maartensdijk is maar voor een deel gemeentelijk eigendom.

Nog geen alternatief voor ontwikkeling woningbouw nabij Maertensplein

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

In november 2016 is het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt gestart met het project Herontwikkeling Maertensplein in Maartensdijk. Doel is compensatie om bouw op het voormalige tuincentrum op Maertensplein 26a te voorkomen.

Middel daarvoor is een grondruil en de ontwikkeling van een appartementengebouw op het parkeerterrein ten noorden van het Maertensplein. In mei 2017 heeft de gemeenteraad bij motie gevraagd om vooralsnog af te zien van woningbouw op deze parkeerplaats nabij het Maertensplein en in overleg met de initiatiefnemer te zoeken naar een andere locatie.

Verkoop grond
Voor de mogelijke grondruil was een locatie aan de Dierenriem in Maartensdijk op het oog. Naar de mogelijkheden van woningbouw daar is haalbaarheidsonderzoek gedaan dat uitwijst dat deze op de betreffende locatie niet haalbaar is vanwege het verkeerslawaai van zowel de Rijksweg A27 als de Dierenriem, industrielawaai en lichthinder van de naastgelegen sportvelden. Aangezien de initiatiefnemer ook openstaat voor de ontwikkeling van bedrijfsbebouwing aan de Dierenriem, heeft B en W vervolgens ook die mogelijkheid onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken, dat de locatie aan de Dierenriem geschikt is voor bedrijven in milieucategorie 1 of maximaal milieucategorie 2. Aangezien niet de gehele benodigde locatie aan de Dierenriem gemeentelijk eigendom is, heeft ook overleg plaatsgevonden met de eigenaar van het naburig perceel. De betrokken eigenaar blijkt op dit moment echter niet bereid tot verkoop van grond aan de Dierenriem, waardoor - omdat het gemeentelijk perceel te klein is - nu ook de ontwikkeling van een bedrijfskavel aan de Dierenriem niet kan bijdragen aan de uitvoering van de motie van de gemeenteraad.

Het College overlegt nu met de initiatiefnemer over de resterende mogelijkheden; zodra een oplossingsrichting in beeld komt, zal de gemeenteraad en omwonenden daarover worden geïnformeerd.

De minder intensief gebruikte noordelijke parkeerplaats is inzet voor realisatie van een appartementengebouw .
De leegstaande kassen aan het Maertensplein worden wellicht ingezet voor grond- en functieruil.