Logo vierklank.nl
Algemeen

Duurzaamheid en de Vrije Markt

SP-De-Bilt organiseert op woensdag 7 maart a.s. van 20.00-22.00u een lezing en discussie met als titel: "Duurzaamheid en de Vrije Markt".  Spreker is filosoof Robin Brouwer, gespreksleider: Jikke de Ruiter. De locatie: Café van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32, 3721 DZ Bilthoven.

Met bijna algemene stemmen in de raad heeft Gemeente De Bilt besloten tot een "Routekaart energieneutraal De Bilt 2030". Daarin wordt bijvoorbeeld gesproken over de overgang op termijn van gas naar elektriciteit. Elektriciteit die we dan niet meer uit fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld gas…) halen maar uit zonnestralen of wind. Er staan in de Routekaart diverse maatregelen die de gemeente in de komende jaren wil gaan nemen. Hoe gaat dit betaald worden? Hoe krijgen we dat voor elkaar zonder dat degenen die het veel minder goed kunnen betalen, daar een te grote rekening voor gepresenteerd krijgen? Hoe gaan we dit in de gemeente De Bilt aanpakken met de zwaarste lasten op de sterkste schouders?  En hoe wordt in dit proces de rol van de vrije markt? Kan het marktdenken hier echte oplossingen geven of vraagt het om een heel andere manier van kijken en denken?

Out-of-the-box of misschien wel beyond-the-box.....

Robin Brouwer zal in zijn betoog op die andere manier van kijken ingaan. En in dialoog komen we misschien tot een originele aanpak en invloed. Door erover het gesprek aan te gaan vanuit jouw eigen verantwoordelijkheid voor de wereld, voor De Bilt en voor elkaar! Graag tot ziens op 7 maart.

Meer berichten