Logo vierklank.nl
 De lijst van Bilts Belang wordt aangevoerd door Han IJssennagger.
De lijst van Bilts Belang wordt aangevoerd door Han IJssennagger.
Algemeen

Bilts Belang wil verder kijken dan vier jaar

'Je moet visie hebben. Je kunt niet alles regelen vanuit je huidige eigen idealen, maar je moet rekening houden met toekomstige ontwikkelingen', aldus Han IJssennagger. Hij is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van Bilts Belang en is als raadslid en wethouder sinds 1998 actief in de lokale politiek. Daarnaast is hij lid van Provinciale Staten voor de PVV.

door Guus Geebel

'De aflopende raadsperiode hebben we ons onder meer ingezet om tot minder regels te komen. Dat is in zoverre gelukt dat we hebben weten te voorkomen dat er meer regels komen. We zijn daarbij ook wat geholpen door de Rijksoverheid die de regelgeving voor vergunningvrij bouwen wat verruimd heeft. Bij stemmingen over bestemmingsplannen hebben we consequent kenbaar gemaakt tegen regels te zijn die de gemeente De Bilt toepast op plaatsen waar de overheid die niet nodig vindt. Wij vinden dat die extra regels afgeschaft moeten worden. Zo mag je van de overheid je huis uitbouwen en er een balkon opzetten mits je 2 meter uit de zijgevel blijft en als de buren geen bezwaar hebben op de erfscheiding. Van de overheid mag je over de hele uitbouw een balkon bouwen. De gemeente De Bilt beperkt dit tot 3 meter.' IJssennagger vindt dit lelijk om te zien.

Veiligheid
'Politiek is het herverdelen van beperkte financiële middelen. Dat betekent als je gaat verdelen je het ene doel belangrijker vindt dan het andere. Daarvoor hebben we aan de hand van de burgerpeiling de ladder van Bilts Belang opgesteld. Daar staat veiligheid bovenaan. Hoewel veiligheid de belangrijkste kerntaak van de gemeente is gaan we er eigenlijk niet zo over. Er is geen gemeentepolitie meer en we moeten het met boa's doen. Wij willen het aantal boa's uitbreiden en met meer bevoegdheden zichtbaar op straat zien. Om overlast te bestrijden heeft Bilts Belang zich steeds ingezet voor gebruikmaking van cameratoezicht. 'We merken dat het meer en meer wordt toegepast en elders helpen camerabeelden vaak bij het oplossen van misdrijven en daar gaat het ons om.' De partij heeft dit punt opnieuw opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Zorgtaken
Bilts Belang vindt het heel belangrijk dat vooral kinderen gelijke kansen krijgen. 'Daar waar mensen tussen de wal en het schip dreigen te raken moeten we hulp bieden. We zijn voor een liberale maatschappij waar burgers hun eigen verantwoordelijkheid hebben, maar je zult altijd gevallen hebben waar burgers zichzelf niet kunnen redden. We vinden verder dat de belangen van ouderen wat worden verwaarloosd. Bilts Belang wil goed voor ouderen en mensen met een beperking zorgen.' Nu de verzorgingshuizen verdwijnen en mensen langer thuis in vaak te grote woningen blijven wonen wil de partij andere woonvormen stimuleren en faciliteren, zoals groepswonen. 'Je ziet dat er veel meer druk op de woningmarkt komt en woningen onbetaalbaar worden voor veel mensen. Ik vind dat de overheid daar tekort geschoten is. In de provincie Utrecht is maar 20 procent van de oppervlakte in gebruik door woningen en wegen. Doe je daar 2 procent bij, dan heb je de woningnood en de verkeersproblematiek opgelost. De komende tien jaar gaat het verkeer met 25 procent toenemen. Nu al loopt het in de gemeente regelmatig vast.'

Afval
Han IJssennagger vindt dat het afval weer op een fatsoenlijke manier opgehaald moet worden. Het hebben van vier afvalbakken noemt hij uit de tijd. Ook wil hij op korte termijn dat de prullenbakken weer herplaatst worden. Verder wil hij dat er een clustering komt van te kleine speelplekken tot grotere en schone speeltuinen met meer speeltoestellen. 'Eén glijbaan op een klein veldje, of één schommel op een speelterreintje voldoet niet meer aan de behoefte van het spelende kind.' Op het gebied van sport is IJssennagger van mening dat de gemeente zich nagenoeg alleen zou moeten bezig houden met het mogelijk maken ervan. Bilts Belang is de komende weken overal in de gemeente aanwezig en gaat de campagne in met de leus: Uw stem op Bilts Belang, Uw Belang, is dus belangrijk!

Meer berichten