De VVD-lijst wordt aangevoerd door Fred van Lemmen.
De VVD-lijst wordt aangevoerd door Fred van Lemmen.

VVD met nieuwe energie voor een mooier De Bilt

Algemeen Politiek

door Guus Geebel

'Een algemeen punt voor de komende periode is dat we als team met de inwoners de dialoog willen aangaan. Dat doen we nu in de campagne maar dat moet de hele periode door', zegt Fred van Lemmen, lijsttrekker van de VVD. Hij vertelt dat hij door de partij gevraagd werd mee te denken over het verkiezingsprogramma. 'Dat heb ik met heel veel plezier gedaan, vooral ook omdat de insteek duurzaamheid was'

'Toen het programma dat als titel Nieuwe Energie kreeg klaar was, wilde ik weten wie het gaan uitvoeren en toen kwam de vraag of ik geïnteresseerd was raadslid te worden. Dat leek me wel een uitdaging. Toen me ook nog gevraagd werd of ik lijsttrekker wilde worden heb ik dat overwogen en besloot het te gaan doen. Omdat ik zo nieuw ben wil ik eerst met het team kijken wat mijn rol zou kunnen zijn. Sowieso ben ik raadslid en of ik fractievoorzitter word zal moeten blijken. We hebben de ambitie om de zetels die we zijn kwijtgeraakt terug te krijgen en in het college te komen. Het zou best kunnen dat ik dan wethouder word, maar ik wil eerst weten of de aanpak die we nu hebben werkt. Ik vind het leuk om te debatteren maar ik vind het nog leuker om een dialoog met de inwoners te hebben om te horen wat er leeft en daar iets voor te doen. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, maar je moet wel naar de mensen luisteren en eventueel een alternatief bedenken.'

Kernen
Fred van Lemmen woont twaalf jaar in de gemeente. Hij heeft veel ervaring met en kennis van ICT, energie en duurzaamheid, wat goed aansluit op het verkiezingsprogramma: Hij werkte bij verschillende bedrijven en werd in 2008 zzp'er. Hij werkt als zodanig als interim-manager en begeleidt start-ups op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap. 'In de campagne willen we laten zien dat heel veel mensen bezig zijn met de VVD. De kandidatenlijst bestaat uit mannen en vrouwen uit alle kernen, jong, oud, ervaren en onervaren.'  Fred van Lemmen vindt het jammer dat de belangstelling voor lokale politiek in vergelijking met de landelijke politiek niet groot is. 'Er is een aantal speerpunten opgesteld die voor alle kernen gelden en daarnaast herkenbare zaken voor iedere kern apart. We hebben daarom flyers per kern gemaakt en daarin de zaken benoemd die daar aandacht moeten hebben. Op die flyers staan onder de foto van de lijsttrekker, foto's van mensen van de kandidatenlijst uit die kernen, die zich daar speciaal op gaan richten. Mijn uitgangspunt is om mee te werken om een sterke raad te maken waarin inwoners goed vertegenwoordigd worden en waar ze trots op kunnen zijn.'

Duurzaamheid
Over wat de afgelopen jaren is bereikt is Van Lemmen best trots. 'De volgende stap die we willen maken is de dorpscentra aandacht geven en afmaken. Daar wordt wel veel over gesproken, maar is nog te weinig zichtbaar voor de inwoners. Dat moeten centra worden waar je trots op bent. We gaan werken aan duurzaamheid, die wel besproken is, maar nog niet overal invulling heeft. Er zijn drie gemeenten waar de VVD insteekt met duurzaamheid, Amsterdam, Tilburg en De Bilt. De samenwerking Utrecht Science Park (USP) en USP Bilthoven leeft nog te weinig onder de inwoners in de gemeente. Het is toch iets waar we heel trots op kunnen zijn met die prachtige bedrijven. Daar willen we zeker iets aan doen zodat de inwoners ervaren wat er gebeurt.' Wat betreft veiligheid vindt de VVD dat er meer gehandhaafd zou moeten worden en daar horen meer boa's bij.

Speerpunten
Bij de speerpunten wil de VVD activiteiten organiseren waarbij een er interactie is tussen deskundigen en inwoners. 'Dat willen we doen waar het gaat over behoud van noodzakelijke voorzieningen, stimulering van economie en woningbouw, veiligheid en mobiliteit, betrouwbare zorg en duurzaamheid, bijvoorbeeld door het organiseren een energiemarkt. Die stukjes zijn nog wat versnipperd. De delen die bij de verschillende onderwerpen samen iets kunnen vormen, hebben we per activiteit plein genoemd. Pleinen waar verschillende wegen op uitkomen en die samen iets moois kunnen maken. Het biedt de mogelijkheid om te laten zien hoe dingen worden opgelost en hoe je dat met elkaar kunt delen. Je moet daarbij ook voorbeelden uit andere gemeenten betrekken.' Fred van Lemmen wil met nieuwe energie gaan voor een mooier De Bilt. 'Het gaat vooral om de inwoners. Met blije, gelukkige mensen in een mooie omgeving. Dat is wat we voorstaan. Je kunt geen besluit nemen als je niet weet waar het over gaat en wat er leeft bij de inwoners.' .