De leerlingen wachten ontspannen af wanneer zij mogen optreden.
De leerlingen wachten ontspannen af wanneer zij mogen optreden.

Basisschool De Regenboog maakt muziek

Algemeen Jeugd

door Kees Diepeveen

Vrijdag 16 februari was het een muzikaal feest op basisschool De Regenboog. Aanleiding was het verkrijgen van de 'Muziek Impuls', een subsidie vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarna de school is gestart met allerlei muzikale activiteiten in samenwerking met docenten van de muziekschool. Het eerste feestelijk concert werd bijgewoond door vele enthousiaste ouders, opa's, oma's, broertjes en zusjes

Het concert vond plaats in de gymzaal van Het Lichtruim waar basisschool De Regenboog tijdelijk is gehuisvest in verband met een nieuw te bouwen school. De leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 speelden op keyboard, gitaar, slagwerk en trombone. De groepen 1 tot en met 4 hebben veel gezongen en meerdere liedjes ten gehore gebracht. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben een maand lang elke week 45 minuten geoefend op het door hen zelfgekozen instrument onder begeleiding van een muziekdocent.

Ontwikkeling
Muziek is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Samen muziek maken geeft veel plezier maar stimuleert ook de creativiteit van kinderen. De Regenboog onderschrijft dat en zag deze subsidie als een kans om de kwaliteit van het muziekonderwijs te verbeteren. De subsidie is gegeven voor drie schooljaren. Na de voorjaarsvakantie gaat de school verder met twee trajecten. Het eerste traject is het oprichten van twee schoolkoren. Een koor voor leerlingen uit de groepen 3,4 en 5 en een koor voor leerlingen uit de groepen 6,7 en 8. De koren gaan onder leiding van een muziekdocente aan de slag met zingen en ervaren hoe leuk het is om dit samen te doen en daarbij muziek te maken. Het tweede traject is het oprichten van een schoolorkest onder leiding van een docent van Het Kunstenhuis.

Pijler
Een belangrijke pijler voor het verkrijgen van subsidie is deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. De komende drie schooljaren zullen de leerkrachten in samenwerking met de docenten van de muziekschool werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen muzieklessen. Hoofddoel is om het muziekonderwijs op De Regenboog te verbeteren en naar een hoger plan te trekken. De komende jaren zullen er nog veel muzikale activiteiten volgen.

!