Logo vierklank.nl
 Trijnie Spoelstra en Boukje Andringa (r) zijn druk met de telefooncirkel.
Trijnie Spoelstra en Boukje Andringa (r) zijn druk met de telefooncirkel. (Foto: Reyn Schuurman)
Algemeen

Telefooncirkel: belangrijke levenslijn

door Henk van de Bunt

'Telefooncirkels zijn onmisbaar in deze huidige tijd, zeker nu bejaardenhuizen bijna opgeheven zijn'. Dat is althans de mening van zowel organisatie als deelnemers die al geruime tijd hierbij betrokken zijn. De vraag komt daarbij wel op waarom niet meer deelnemers zich hiervoor aanmelden.

Drie telefooncirkels met in totaal 22 deelnemers heeft het Rode Kruis afd. De Bilt onder haar hoede. Het systeem is bekend. Deelnemers, allen ouderen maar nog zelfstandig wonend, bellen elkaar iedere ochtend tussen 9.00 en 9.15 uur op. Als er een schakel tussenuit valt slaat de coördinator alarm. Eerst via twee vaste sleuteladressen. Mensen op dat adres gaan bij de betreffende oudere kijken wat er aan de hand is. Meestal is het loos alarm maar helaas niet altijd. Lukt het niet via het sleuteladres contact te leggen dan gaat de coördinator zelf ter plaatse op onderzoek uit. Indien nodig wordt familie of de huisarts ingeschakeld.

Deelnemer
Boukje Andringa (Maartensdijk) vertelt: 'Deze telefooncirkels werken al meer dan dertig jaar in de Gemeente De Bilt tot ieders tevredenheid. Wat houdt de telefooncirkel in en voor wie is deze bedoeld? Stel u bent een oudere alleenstaande, die nog steeds zelfstandig woont. U gaat 's nachts even naar het toilet, valt over de badmat en kan helaas niet op eigen kracht meer naar uw bed terug of uw telefoon pakken. Niemand weet dat u niet lekker in uw bed ligt en stel dat u niet veel bezoek krijgt, dan zou het kunnen gebeuren dat u een paar dagen alleen blijft liggen waar u ligt. Tenzij u deelnemer geworden bent van de telefooncirkel'.

Bellen
Coördinator Trijnie Spoelstra (Bilthoven) vult aan: 'De telefooncirkel bestaat uit allemaal deelnemende cliënten en vrijwilligers. Een van de vrijwilligers begint 's morgens om kwart voor negen de eerste persoon van de cirkel te bellen. Deze meneer of mevrouw neemt de telefoon op, zegt dat alles goed gaat en deze cliënt belt de volgende van de lijst. Zo loopt de cirkel dus door totdat de laatste van de rij weer de desbetreffende vrijwilliger belt. Binnen een kwartier is duidelijk of iedereen een goede nacht heeft gehad en weer opgestaan is. Deze cirkel draait elke dag, dus ook op zon- en feestdagen. Stel dat iemand niet de telefoon opneemt, dan wordt een contactpersoon gewaarschuwd, die dan ter plaatse poolshoogte neemt eventueel samen met de Rode Kruisvrijwilliger'.

Gezellig
De beide dames verbazen zich erover dat er maar zo weinig deelnemers zijn. 'Wij vragen ons echt af, waarom niet meer alleen-gaanden hiervan gebruik willen maken. Het gaat toch vaak om mensen - meestal ouderen - die niet (meer) zoveel contacten hebben. Voor sommigen geldt misschien dat ze op een dag geen andere dan hun eigen stem horen. Dan is het toch ook fijn even via de telefoon aandacht met een ander uit te wisselen? De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact ter controle, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Of wanneer er minder mogelijkheden zijn anderen te ontmoeten door leeftijd, handicap of ziekte. Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt. Bovendien is het gewoon gezellig als er iemand belt'.

Contact
Boukje: 'De telefooncirkel zorgt er mede voor dat men nog langer zelfstandig kan blijven wonen, met het zekere gevoel, dat het in ieder geval elke ochtend bij iemand bekend is hoe het met u gaat. Een hele geruststelling, zeker ook voor uw eventuele kinderen. De deelnemers zijn heel enthousiast, evenals de vrijwilligers, die hopen op nog meer mensen die ook 's ochtends even gebeld willen worden.

Trijnie: 'Wie belangstelling heeft om als cliënt of vrijwilliger mee te gaan draaien in de telefooncirkel kan contact opnemen met mevr. Trijnie Spoelstra(voor De Bilt/Bilthoven), tel. 030 228 1999 of 06 40563114 en  met Mevr. Boukje Andringa(voor Maartensdijk en omgeving), tel. 0346 216240 of 06 10337530

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>