Logo vierklank.nl
 Diederik van der Molen: 'Ik zie er naar uit om na 7 maart te beginnen. Ik heb er enorme zin in'.
Diederik van der Molen: 'Ik zie er naar uit om na 7 maart te beginnen. Ik heb er enorme zin in'.
Algemeen

Nieuw lid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

door Rob Klaassen

Diederik van der Molen uit Bilthoven wordt op 7 maart geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap 'De Stichtse Rijnlanden'. Een collega van zijn partij gaat dan met pensioen en hij gaat de ontstane vacature vervullen.

Diederik zal in het bestuur gaan zitten namens de partij 'Water Natuurlijk'. In het Hoogheemraadschapsbestuur zijn veel partijen vertegenwoordigd; meestal partijen die wij kennen vanuit de landelijke politiek zoals CDA, D66 en VVD. Daarnaast zijn er specifieke op het water gerichte partijen waarvan 'Water Natuurlijk' er één is. Diederik: 'Bij de verkiezingen van maart 2015 kreeg onze partij 6 zetels. Ik stond als 7e op de lijst. Ik viel er toen dus net buiten. Nu er iemand vertrekt ben ik aan de beurt. Ik vind het fijn om nu, een jaar voor de volgende verkiezingen, in te kunnen schuiven. Ik kan in dat jaar ervaring opdoen en ben dan enigszins ingewerkt bij de nieuwe verkiezingen, die in maart 2019 plaatsvinden'.

Overal
'Onze club 'Water Natuurlijk' is in 2008 opgericht. Het is een typische waterschappartij. Wij zetten ons in voor een schoon, veilig, gezond en betaalbaar watermilieu. Een milieu dat aantrekkelijk is voor bewoners, gebruikers en recreanten. Wij zijn als partij in alle 22 waterschappen vertegenwoordigd. Wij zijn een netwerkorganisatie en willen door nauwe samenwerking met alle betrokkenen in een gebied proberen onze doelen te bereiken. Een agrariër is daarbij dus net zo van belang als een natuurbeschermer. Alleen door samenwerking kunnen bepaalde doelen worden bereikt. Je hebt elkaar daarbij hard nodig. Wij zijn, in tegenstelling tot veel andere partijen niet gebonden aan algemene partijbelangen.. Alleen het waterschapbelang telt voor ons'.

Doelen
Diederik noemt zijn drie speerpunten: 'Ik wil de discussie aanzwengelen over de extra waterzuivering, die thans overal opduikt. Bijvoorbeeld: de restanten van veel geneesmiddelen, die we met z'n allen gebruiken, is een oorzaak dat er extra waterzuivering moet gaan plaatsvinden. Helaas kunnen wij nu nog niet alle stoffen uit het rioolwater krijgen. Gevolg is dan dat die restanten in het effluent (water na zuivering) achterblijven en om zo in het oppervlaktewater en dus in het milieu. Vervolgens komt het dan via het biologisch leven weer in de voedselketen terecht. Er dreigt een groot probleem te ontstaan. Ik wil dit punt hoog op de agenda zien te krijgen. Ik wil ook proberen serieus werk te maken van een grootscheepse ontkoppeling van regenwater en afvalwater samen met gemeenten. Op dit moment stroomt schoon regenwater samen met het afvalwater via het riool naar de zuiveringsinstallaties. Het is zonde van het geld om regenwater te zuiveren. Bovendien loop je bij grote buien eerder het risico dat het rioolsysteem de grote hoeveelheid afvalwater gewoon niet kan verwerken. Gevolg is noodgedwongen een deel van het afvalwater ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt. Dit geeft stank en problemen met de waterkwaliteit. Door te ontkoppelen kan dit worden voorkomen'.

Discussie
Als derde speerpunt noemt van der Molen: 'Ik wil proberen een discussie aan te gaan over de toekomst van de veenweidegebieden. Het probleem daar is dat door de verlaging van de waterpeilen het veen gaat oxideren en dat daardoor het veenweidegebied steeds lager komt te liggen. Over enkele decennia kan er dan wel eens niets meer over zijn van een deel van het veenweidegebied. Laaggelegen gebieden ontvangen meer kwelwater. Grondwater, dat in veel gevallen, zout is. In vroeger tijden stroomde hier namelijk de zee. We kunnen en mogen onze ogen hier niet voor sluiten. Niemand zou hier ermee gediend zijn. Zeker de agrariërs in het veenweidegebied niet'.

Loakaal
Dit klinkt allemaal heel ambitieus. Hoeveel tijd heeft Diederik hiervoor beschikbaar? 'Ik ben er een avond per week mee bezig. Je kunt in die tijd toch wel heel veel doen. Ik heb in Wageningen gestudeerd en me in een ecologische richting bekwaamd. Qua vakgebied ben ik dus voor een groot gedeelte al aardig ingewerkt. Ik werk als beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik ben daar veel bezig met vraagstukken op Europese schaal. Bij zo'n Hoogheemraadschap houden we ons vooral bezig met lokale problemen. Het lijkt me heerlijk om ook eens op dat lokale niveau te kunnen werken'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>