Logo vierklank.nl
Opgesplitste woning aan de Marie Curieweg leidt tot onrust.
Opgesplitste woning aan de Marie Curieweg leidt tot onrust.
Algemeen

Commotie rond huisjesmelker in wijk Weltevreden


door Walter Eijndhoven

Bewoners van de wijk Weltevreden in De Bilt maken zich grote zorgen nadat bekend werd dat een woonhuis aan de Marie Curieweg 52 is aangekocht door een huisjesmelker. In het bestemmingsplan uit 2003 blijkt dat de wijk Weltevreden het karakter heeft van gezinswoningen in een groene omgeving. De Belangenvereniging vroeg om opheldering bij gemeente De Bilt.

Door het plaatsen van een keukentje op elke verdieping en enkele bouwkundige aanpassingen, wil de eigenaar elke woonlaag als appartement verhuren aan expats. De huurprijs van een 'appartement' op de begane grond bedraagt 1.050 euro per maand, respectievelijk 950 euro per maand voor een 'appartement' op de eerste verdieping.

Escalatie
'De bovenverdieping wordt inmiddels bewoond door een bij de gemeente bekende huurster. Wij willen dan ook graag opheldering vanuit de gemeente', vertelt Peter Dijs, de vorige week afgetreden voorzitter van de Belangenvereniging. 'Dit zou een wijk moeten zijn voor gezinnen en dat betekent dat de eigenaar van een huis hier ook daadwerkelijk woont. Eén van onze bestuursleden moest recent bemiddelen tussen buurtbewoners en de betreffende pandeigenaar, om verdere escalatie te voorkomen. Dit kun je niet hebben in een gezinswijk'. Gelukkig liep het niet uit de hand, nadat toezeggingen werden gedaan op het gebied van geluidsoverlast en volgden geen verdere acties vanuit de wijk. Bewoners voelen zich echter misleid, nadat door de eigenaar van het betreffende pand was verzekerd dat hij vergunning had voor de bouwactiviteiten. Dijs: 'Bij navraag bij de gemeente, bleek dat niet het geval te zijn. Volgens ingewonnen informatie bij de gemeente, bleek er zelfs een bouwstop te zijn opgelegd'.

Zorgen
Bewoners van de wijk maken zich, ondanks de bouwstop, grote zorgen over hun woongenot in de wijk. De vereniging heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd te reageren op vragen vanuit de wijk. 'Het is ons onvoldoende duidelijk wat het actuele gemeentelijk beleid is om ontheffingen op grond van de omgevingswetgeving te verlenen', legt Dijs uit. 'Verder vinden wij het hoogst ongewenst indien het college besluit een vorm van ontheffing te verlenen, door akkoord te gaan om eengezinswoningen in onze wijk aan reguliere bewoning te onttrekken, om deze vervolgens te benutten voor commerciële doeleinden'. Behalve het woongenot in de wijk, betekent commerciële exploitatie ook een forse aanslag op het leefklimaat in de wijk. Zeker indien dit soort ontwikkelingen navolging krijgt.

Waardevermindering
'Natuurlijk zijn er nog veel meer nadelen te noemen', vervolgt Dijs zijn verhaal. 'Wat te denken van (brand)veiligheid, extra geluidsoverlast, parkeerproblemen, waardevermindering van de belendende woonhuizen en aantasting van de cohesie in onze wijk'. Ervaringen elders leert dat bij verhuur aan bijvoorbeeld expats als tijdelijke arbeidskrachten, dan wel studenten, het duidelijk is dat deze niet deelnemen aan het sociale wijkleven en doorgaans ook geen binding met de wijk hebben.

Dijs: 'Graag vernemen wij van het college of zij een eventuele ontheffing al dan niet verleent. Vanzelfsprekend zijn wij ook benieuwd wat de juridische basis is om dit wel te doen. Daarover wordt vanzelfsprekend door het nieuwe bestuur van de Belangenvereniging Weltevreden nog nader juridisch advies ingewonnen'.


Lees ook

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>