Logo vierklank.nl
Dat wil ik effe kwijt.....

Dat wil ik 'effe' kwijt…

Dat Groenekanners vaak klagen, daar ben ik het wel een beetje met Jeltje (zie VK 31 jan.) eens. Ik denk ook dat dit deels komt door de weinig initiatieven, die de Groenekannners zelf en het gemeentebestuur van De Bilt ondernemen voor de leefgemeenschap Groenekan om het klagen weg te nemen.

Parkeeroverlast gekoppeld aan het grote succes van onze trotse hockeyclub Voordaan – bijvoorbeeld - is al diverse keren aangekaart, o.a. het aanleggen van een parallelweg langs de A27 en het inventariseren van parkeerruimte in de buurt ervan, maar is de weg gegaan als de nachtkaars. Als er daadwerkelijk een probleem is, dan kan niet de houding aangenomen worden van 'we wachten wel een poosje dan ebt het wel weer weg'. Het niet oplossen van een probleem versterkt het gevoel van geen invloed hebben, het verlamt en kweekt een gevoel om tegen nieuwe dingen te zijn.

Landgoed
Het ontwikkelen van een landgoed met als doel er polospeelvelden aan te leggen - zo wordt het gevoeld - is een ander topthema in Groenekan. Het koppelen van allerlei franje aan dit thema, zoals een cosyruimte, een ruimte om te bridgen, te biljarten, een soort sociëteit, noem maar op, is in mijn denken iets wat de komst van het landgoed moet rechtvaardigen maar er van losgemaakt moet worden. We hebben in Groenekan al genoeg ééndagsvliegen gehad. Het 'kille en saaie dorpshuis de Groene Daan' biedt allerlei mogelijkheden, als daartoe goede initiatieven worden voorgesteld, ook om het op te fleuren wat nu reeds op de agenda staat. Tot nu toe is de roep om een sociëteit e.d. niet krachtig genoeg geweest om zoiets te verwezenlijken. Waarom nu plotseling koppelen aan een landgoed?

Polo
De vraag moet zich concentreren op: wel of niet een landgoed met polospeelvelden, enz. Zo'n landgoed is in eerste instantie gericht op de wereld buiten Groenekan, namelijk de polospelers, die elders wonen, hun paarden, hun aanhang en de daarvoor benodigde parkeercapaciteit. We laten de franje weg en formuleren waar het om gaat, past zo'n landgoed in Groenekan?

Het geplande landgoed omvat: het landgoed zelf met garages, de polospeelvelden, de stallen ook voor paarden, die van buiten Groenekan komen en moeten worden ondergebracht, een groot aantal parkeerplaatsen, een verdere belasting van de Groenekanseweg, willen we dat of niet. Aan u/jullie Groenekanners om je erover uit te spreken.

Cor van Doesburg, Groenekan

Meer berichten