Logo vierklank.nl
 Halverwege december 2017 verhuisden Kwinkelierbomen alvast naar de Driehoek.
Halverwege december 2017 verhuisden Kwinkelierbomen alvast naar de Driehoek. (Foto: Henk van de Bunt)
Algemeen

Locatie Driehoek in centrum Bilthoven aangekocht

Als onderdeel van de gehele ontwikkeling van het centrum van Bilthoven, zou op het braakliggende terrein bij het station - locatie Driehoek - , bebouwing (woningen en winkels) komen. Ontwikkelaars konden hier eind 2015 voorstellen voor indienen.

In het voorjaar van 2017 heeft het College besloten deze ontwikkeling aan te houden omdat nog niet goed in te schatten is wat het effect van deze ontwikkeling zal zijn op de rest van de ontwikkelingen in het centrum. De afgelopen maanden is het terrein beperkt opengesteld voor parkeren. Het College zette daarbij in op verwerving en vervolgens tijdelijke inrichting van de locatie als parkeerterrein. De eigendomsverwerving geeft de beste garantie voor de gemeentelijke regie ten aanzien van de tijdelijke inrichting en toekomstige ontwikkeling van de Driehoek. Intussen heeft het College met NS Vastgoed B.V overeenstemming bereikt over de eerder vastgestelde marktconforme aankoopprijs en de overige contractuele voorwaarden bij de transactie.

Bomen
Halverwege december 2017 is een aantal bomen, dat op het grasveld naast De Kwinkelier stond, verplaatst naar het nog aan te leggen nieuwe parkeerterrein op de Driehoek. De bomen moesten verwijderd worden van het grasveld omdat die plek begin 2018 onderdeel uit gaat maken van het bouwterrein voor De Kwinkelier.

Parkeerplaatsen
Vanuit het in samenwerking met de betrokken ondernemers uitgevoerde parkeeronderzoek is gebleken dat de Driehoek voorziet in de gewenste tijdelijke substantiële uitbreiding van de parkeergelegenheid in het centrum met circa 140 parkeerplaatsen. Vanwege de voorgenomen herinrichting van het Vinkenplein, is de Driehoek noodzakelijk als alternatief bronpunt voor het parkeren in het centrum. Het College verwacht in de loop van het tweede kwartaal van 2018 te starten met de daadwerkelijke inrichting van het parkeerterrein op de Driehoek.

HvdB

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>