Logo vierklank.nl
 Ondanks sluipverkeer toch weinig filevorming op de Kon. Wilhelminaweg.
Ondanks sluipverkeer toch weinig filevorming op de Kon. Wilhelminaweg. (Foto: RWS)
Algemeen

RWS probeert sluipverkeer te voorkomen

door Henk van de Bunt

Bij wegwerkzaamheden aan de snelweg wijken weggebruikers soms uit naar het onderliggende wegennetwerk. Hoe zorgt Rijkswaterstaat samen met aannemerscombinatie 3Angle ervoor dat dit tijdens de verbreding van de A27 en de A1 zo min mogelijk gebeurt?

Matthias van Gameren (verkeersdeskundige bij 3Angle) vertelt:  'Sluipverkeer wordt het beste bestreden door een zo optimaal mogelijke doorstroming op het hoofdwegennet. Daarom past 3Angle onder andere de '3x90-maatregel' toe. Verder zijn we bij de start van het project begonnen met het aanpakken van de grootste knelpunten op het traject, namelijk op de A1 richting Amersfoort bij Baarn en op de A27 tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. We hebben hier een extra rijstrook gerealiseerd wat de verkeersdoorstroming bevordert. Ook gebruikt 3Angle het 'doorrijden, keren en terugrijden principe', oftewel omleiden via het hoofdwegennet, wanneer ze een afrit afsluit. En rijdt het bouwverkeer zoveel mogelijk over het hoofdwegennet en buiten de spitstijden om extra overlast te voorkomen'.

3x90-maatregel
Het eerste wat de weggebruikers merken van de wegwerkzaamheden is de zogenoemde '3x90-maatregel'. Om direct te zorgen voor een betere doorstroming, rijdt het verkeer in het desbetreffende werkvak vanaf de start van de werkzaamheden op 3 smallere rijstroken met een maximum snelheid van 90 kilometer per uur.

Wanneer een afrit is afgesloten, leiden we weggebruikers om volgens het principe doorrijden, keren en terugrijden. Dit betekent dat automobilisten doorrijden naar de volgende afrit, daar omkeren en terugrijden naar de afrit die wel open is. Het is de bedoeling om omleidingen zoveel mogelijk over het hoofdwegennet te leiden. Hiermee verkleinen we de kans dat weggebruikers die niet bekend zijn met de omgeving, verdwalen. Daarnaast hopen we het sluipverkeer te voorkomen en wordt het lokale wegennetwerk niet onnodig belast. Verder is dit in veel gevallen de snelste en meest eenvoudige route. En omdat de afsluitingen vooral 's nachts zijn, beperkt deze maatregel de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk.'

Extra maatregelen
De omgeving ervaart soms toch nog hinder, ondanks dat we diverse maatregelen treffen om het onderliggende wegennet te ontlasten. Dat blijkt onder andere uit het tevredenheidsonderzoek waarbij direct omwonenden van de A27 en A1 werden gevraagd naar hun ervaringen ten aanzien van het sluipverkeer tijdens de bouwperiode. Van Gameren: 'Bewoners die parallel aan de A27 en A1 wonen ervaren bij (volledige) afsluitingen en in de spits overlast van sluipverkeer. Bijvoorbeeld bewoners langs de N417/Koningin Wilhelminaweg die door Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading loopt. Hoewel we deze situaties niet kunnen voorkomen, blijven we naar aanvullende maatregelen zoeken om het sluipverkeer te verminderen om de hinder ervan wel zoveel mogelijk te beperken'. We zoeken met name naar extra maatregelen rond de komende weekendwerkzaamheden waarin we de oude viaducten Bilthoven en Hilversum slopen en het dubbellaags zoab gaan aanbrengen.

Monitoren
Om het sluipverkeer in de gaten te houden wordt de drukte op de wegen dicht bij de A27 en A1 gemeten. Uit deze verkeersmonitoring blijkt dat het dagelijkse (sluip-)verkeer niet substantieel is toegenomen. Wel is duidelijk dat tijdens de afsluitingen van de A27 en in de spits het drukker is op wegen rond de A27, maar dat dit nog niet heeft geresulteerd in ernstige filevorming op de Kon. Wilhelminaweg bij Groenekan.

Toekomstbeeld
Omdat de A27 1 rijstrook per rijrichting extra krijgt en de A1 2 rijstroken per richting, is er na de oplevering van de verbrede wegen naar verwachting minder sluipverkeer. Deze afname is echter pas optimaal na de realisatie van andere wegenprojecten in de draaischijf van Utrecht: Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken. Vanuit hier rijdt het verkeer vanuit de Randstad naar de rest van Nederland en andere landen. De aanpassingen aan deze wegen zorgen er samen voor dat er in de regio's Utrecht en Amersfoort minder files staan en de doorstroming verbetert.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>