Logo vierklank.nl
Activiteiten

Bridgecursus op de middag

Bridge leer je niet even op een middag. Daar is een heuse cursus voor nodig. De basiscursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarop tijdens elke bijeenkomst telkens één onderwerp wordt behandeld.

Elke bijeenkomst duurt circa 3 uur: de eerste anderhalf uur voor theorie en de laatste anderhalf uur worden er in groepjes van vier spellen gespeeld waarin de stof van het hoofdstuk verborgen zit. De dag na de les krijgt iedere cursist een samenvatting en de oefenspellen per mail toegestuurd en kan deze spellen desgewenst, maar zwaar aanbevolen, met een oefengroepje van medecursisten nog eens naspelen en bespreken.

Jarenlange ervaring brengt bridgedocent Henk van de Bunt voorzichtig tot de conclusie, dat er voor een bridgecursus voor beginners in de middag steeds meer belangstelling is gaan ontstaan. Belangstellenden geven aan niet altijd nog weer 's avonds op pad te willen gaan en pas na het volgen van de cursus bij een eventuele voortzetting te kiezen wanneer, waar en op welk moment van de dag zij dit willen gaan doen.

Inventarisatie
Vandaar de uitvraag of er belangstelling is voor een middagcursus. Wil s.v.p. in een e-mail naar middagbridgecursus@ziggo.nl uiterlijk 22 februari aangeven of men een eventuele cursus in de maanden maart, april en mei a.s. of in de maanden sept, okt en november a.s. 's middags van 13.30 tot 16.45 uur op een nader overeen te komen locatie (ergens binnen de zes kernen van De Bilt) denkt te willen gaan volgen. Vooralsnog wordt in eerste instantie aan een donderdag- c.q. vrijdagmiddag gedacht.

Meer berichten