Logo vierklank.nl
Natuur & Milieu

Handtekeningenactie en facebookpagina om rattenoverlast

Bewoners omgeving Kometenlaan (Bilthoven-West) hebben erg veel last van ratten in en om de woningen en denken dat het probleem veel groter is dan de Gemeente De Bilt wil inzien. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen gaf jl. donderdag in de gemeenteraadsvergadering - in antwoord op vragen van de Biltse VVD-fractie en fractie Schlamilch - aan dat het zijns inziens wel meeviel.

door Henk van de Bunt

Wijkbewoonster Femke Visscher vertelt: Volgens ons komt het ook door zwerfafval en voedselresten; iets dat sommige bewoners op straat dumpen. Maar ook door onvoldoende snoeien van het groen, waardoor ratten schuilplaatsen kunnen vinden; bijvoorbeeld in de natte groenstrook tussen de flats Kometenlaan en het industrieterrein in. Naast het feit dat de ratten erg veel overlast veroorzaken, is het volgens ons ook een gevaar voor de volksgezondheid. Deze beesten dragen de Ziekte van Weil met zich mee, deze ziekte kan ook zeer gevaarlijk zijn voor de mens'.

Verzakkingen
De bewoners willen inventariseren wie hier nog meer last van heeft; zij denken hierbij aan andere oorzaken zoals verzakkingen rondom de woning, uitwerpselen in de kruipruimte, zelfs in dakkapellen. Femke: 'Het waarnemen of zien van ratten in de omgeving willen we graag in kaart brengen, waardoor wij goed onderbouwd e.e.a. kunnen melden bij de gemeente De Bilt waardoor de gemeente het probleem (nu eens eindelijk) goed kan aanpakken en daardoor hopelijk kan voorkomen dat de ratten steeds verder de woonwijken ingaan'.

Handtekeningen
De bewoners zijn daarom gestart met een huis-aan-huis-handtekeningenactie en kan steun via rattenoverlast@gmail.com doorgegeven worden. Ook ontvangen ze graag meldingen van overlast en problemen door de ratten. Meer info en discussies www.facebook.com/groups/rattenoverlast/

Eisen
Femke Visscher vat nogmaals namens de buurtbewoners samen wat men bij de gemeente aan wil dragen:' Wij willen gehoord worden en hulp bij het bestrijden/voorkomen van ratten. Wij willen dat het leefgebied minder aantrekkelijk is c.q. wordt gemaakt voor de ratten; bijvoorbeeld door snoeien en goed onderhouden van het openbaar groen. Wij willen dat het probleem zwerfafval en voedselresten wordt aangepakt, bijvoorbeeld door het plaatsen van ondergrondse containers en (het uitbreiden van) handhaving.

Winter
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen stelde jl. donderdag gehoopt te hebben op een strenge winter, waardoor veel ratten doodgaan, maar die blijft uit. Volgens hem zijn er drie mogelijke oorzaken: het weggooien van voedsel, gaten in de funderingen (waardoor ratten in kruipruimtes kunnen) en het (terug-)snoeien van openbaar groen. De wethouder antwoordde op vragen in de gemeenteraadsvergadering op korte termijn geen oplossing te kunnen bieden. Femke Visscher: 'Een rat kan zich heel snel en veelvuldig voortplanten. Hoe is de stand van zaken aan het einde van deze zachte winter?

Meldingen kunnen ook worden gedaan op www.KAD.nl en tel. 0317 419660. Hier kunnen omwonenden hun rattenoverlast melden. Het KAD zorgt voor rapportage naar de Gemeente.

Femke, Jörgen, Peter en Mirella - Team Rattenoverlast De Bilt - Bilthoven bij één van de vele rattenholen in de wijk.

Meer berichten