Logo vierklank.nl
Algemeen

Informatieavond over parkeerproblematiek oude dorp De Bilt

Al in 2011 en nadien in 2014 werd parkeerdruk en -overlast geconstateerd en vastgesteld bij Biltstein en in het oude dorp van De Bilt. Ook na de realisatie van het parkeerterrein bij Biltstein is de parkeerdruk ter plaatse nog te hoog; aanleiding voor het College om in 2016 een parkeeronderzoek ter beoordeling van de huidige parkeersituatie te doen.

Uit de gehouden metingen en enquêtes is gebleken dat een aanzienlijk deel van de gebruikers van de parkeerruimte langparkeerders zijn, die in het gebied parkeren om vervolgens met de bus naar Utrecht te reizen. Het College heeft vervolgens met een werkgroep uit Het Oude Dorp en de Vereniging Het Oude Dorp nagedacht over dit geconstateerde probleem. De Vereniging Het Oude Dorp heeft een enquête gehouden onder de betrokken bewoners en ondernemers en de uitkomsten daarvan vertaald in een parkeeradvies.

Parkeerschijfzone
Op basis hiervan en in afstemming met Bewonersvereniging Kloosterpark is het College voornemens om een parkeerschijfzone in te stellen ten behoeve van een maximale parkeerduur van twee uur gedurende de periode van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Burgemeester en Wethouders overwegen daarbij per kenteken een gratis parkeerontheffing te verstrekken en is tegelijk voornemens om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Kapelweg in de richting Dorpsstraat/Burg. De Withstraat.

Informatieavond
Tijdens de inzageperiode van de ontwerpverkeersbesluiten vindt een informatieavond plaats in het HF. Witte centrum in De Bilt op 31 januari 2018, aanvang 19.30 uur. Het College verwacht de maatregelen in april 2018 in te voeren. Het effect en de wijze van de ontheffing van de parkeerschijfzone zal samen met de Vereniging Het Oude Dorp en Bewonersvereniging Kloosterpark gedurende een proefperiode worden gemonitord.

HvdB

Lees ook

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>