Logo vierklank.nl
 Anne Brommersma lijsttrekker van GroenLinks.
Anne Brommersma lijsttrekker van GroenLinks.
Algemeen

GroenLinks kiest voor groen en sociaal De Bilt

'GroenLinks maakt het verschil als het gaat om duurzaamheid. Verder komen we op voor de meest kwetsbare mensen in onze gemeente, onder andere in de zorg', zegt het boegbeeld van de partij Anne Brommersma. Zij is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart de lijsttrekker van GroenLinks.

door Guus Geebel

Anne Brommersma heeft als wethouder in het college van B en W de portefeuille zorg en welzijn, milieu en duurzaamheid en is gebiedswethouder voor de dorpskern De Bilt. Anne kwam  op 27 april 2010 in de Biltse gemeenteraad voor de fractie GroenLinks&PvdA en werd in maart 2011 fractievoorzitter. Zij komt uit Utrecht en woont sinds 2006 in Bilthoven, waar ze het geweldig wonen vindt. Lang geleden werd ze actief in de PPR die opging in GroenLinks. Ze was fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraad. Daar stopte ze mee vanwege een baan en kinderen, maar nadat die de deur uit waren kon ze zich weer inzetten voor GroenLinks. Voordat Anne op 13 mei 2014 wethouder in De Bilt werd, werkte zij bij de gemeente Amersfoort als hoofd van de afdeling Veiligheid en Wijken.

Duurzaamheid
De speerpunten waar GroenLinks zich in de campagne speciaal op gaat richten zijn: een eerlijk De Bilt, goede en betaalbare zorg en klimaatverandering. Het verkiezingsprogramma is in een werkgroep opgesteld en door de ledenvergadering vastgesteld. Anne Brommersma constateert dat van het coalitieakkoord waaraan GroenLinks mede invulling heeft gegeven bijna alles is gerealiseerd. 'Daar ben ik erg trots op. Ik vind dat we als college het verschil gemaakt hebben. GroenLinks is altijd heel erg van duurzaamheid en we hebben op dit gebied grote resultaten bereikt. Maar niet alleen, duurzaamheid staat bij het hele college hoog in het vaandel. Bij duurzaamheid merk je dat het nu vooral iets is voor mensen die het kunnen betalen. Wij vinden dat het ook iets moet zijn voor mensen met een minder grote beurs die bijvoorbeeld wel een eigen woning hebben, maar waarvoor de investering in zonnepanelen te groot is. Het is een investering die je terugverdient want de energierekening wordt lager. Wij vinden dat mensen die er minder warmpjes bijzitten ook dit soort maatregelen moeten kunnen nemen. De gemeente zou een lening kunnen geven. De gemeente Utrecht doet dat al.'

Sociaal
GroenLinks vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 'We vinden het niet erg om inkomensafhankelijke tarieven te hebben. In dit college hebben we afgesproken mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon te ontzien. Dat is een van de manieren om de rijkdom eerlijker te verdelen. We vinden dat kinderen niet in armoede moeten opgroeien. Ook moeten we zorgen voor goede schuldhulpverlening.' Anne vindt betaalbare woningen een belangrijk punt. 'Niet alleen sociale huur maar ook goedkope koop en middenhuur woningen. Wij geloven heel erg in doorstroming. We horen vaak dat mensen best naar een appartement willen doorstromen, maar dan naar woningen bij winkelcentra in de eigen wijk. Die zijn er niet veel, of veel te duur. Doorstroming biedt kansen aan starters.'

Gezondheid
'Al jarenlang gaan economische belangen op korte termijn boven welzijn, milieu en gezondheid.' GroenLinks kiest voor een groene economie, waarin welzijn voorop staat. Natuur en gezondheid zijn voor de toekomst heel belangrijk dus kiest de partij voor behoud van groen en schone lucht. 'We zijn ook voor een beter groenonderhoud. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is voor ons ook heel belangrijk. Er zijn nog te veel plekken in onze gemeente waar mensen in een rolstoel niet kunnen komen. Iedereen in de gemeente moet kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg.' GroenLinks wil dat er betere voorzieningen komen voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, zoals seniorenwoningen dichtbij winkels en gezondheidscentra.

GroenLinks wil graag opnieuw deelnemen aan het college van B en W. Anne Brommersma hoopt dat de kiezers de partij in staat stellen door te gaan.

Meer berichten