Logo vierklank.nl
 De provinciale weg N237 loopt van de verkeerspleinen De Berekuil bij Utrecht naar de Stichtse Rotonde bij Amersfoort.
De provinciale weg N237 loopt van de verkeerspleinen De Berekuil bij Utrecht naar de Stichtse Rotonde bij Amersfoort. (Foto: Michiel van Weele)
Algemeen

De Bilt wil terug naar 60 km/uur op Utrechtseweg

door Henk van de Bunt

De N237 is de oude Rijksweg tussen Utrecht en Amersfoort. Toen het drukker werd op de A28 werd het ook drukker op de N237. De N237 was daar niet op ingericht, met als gevolg dat het verkeer niet goed doorstroomde, er hard werd gereden, bewoners last hadden van verkeerslawaai en fietsers en voetgangers de weg moeilijk konden oversteken.

Met de reconstructie van de N237 wilde de provincie Utrecht bereiken, dat de doorstroming, de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid verbeterden en dat het verkeerslawaai afneemt. De provincie Utrecht verbeterde de kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg en bij  Vollenhoven (kruising Utrechtseweg/Amersfoortseweg) in De Bilt om het verkeer tussen Utrecht en Amersfoort nu en in de toekomst beter te kunnen verwerken. De nieuwe fietstunnel zorgt ervoor dat fietsers veilig onder de Amersfoortseweg (N237) door kunnen rijden en draagt bij aan de verbetering van het fietsnetwerk tussen Utrecht en Zeist.

Bewoners
De bewoners van de Utrechtseweg - vooral in het Biltse gedeelte - ervaren al jaren veel geluidsoverlast van het drukke autoverkeer. Na de herinrichting van de weg enkele jaren geleden bleef er in beide richtingen voor het autoverkeer nog maar één rijstrook over tussen Utrecht en de kruising met de Universiteitsweg. Daarop mag echter nog steeds 80 km/uur worden gereden. Dat leidt tot onveilige situaties bij een aantal oversteken. De gemeente De Bilt gaat bij de provincie Utrecht aandringen op het verlagen van de maximumsnelheid op de Utrechtseweg (N237) van 80 naar 60 km per uur. Die toezegging deed verkeerswethouder Ebbe Rost van Tonningen op 11 januari jl. in de commissie Openbare Ruimte op aandringen van raadslid Henk Zandvliet (GroenLinks). D66, bij monde van raadslid Frans Poot had deze suggestie ook al gedaan in de decembervergadering.

Woningen
Henk Zandvliet: 'De komende jaren gaan er naar verwachting ook nog eens de nodige woningen bij gebouwd worden, onder meer op de plaats waar tot voor kort het hoofdkantoor van de Plus Supermarkten gevestigd en op het voormalige Hessingterrein. Op die hoogte zal ook nog eens een nieuwe oversteek worden aangelegd. Eerder is al bij het KNMI een extra oversteek met stoplicht gerealiseerd'. Volgens D66 en GroenLinks is het nu een goed moment om te komen tot een verlaging van de maximumsnelheid op deze provinciale weg. Michiel van Weele (D66): 'Het afgelopen jaar werd zo'n maatregel ook al ingevoerd voor de provinciale weg tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk. Volgens het coalitieakkoord van de provincie Utrecht wordt gestreefd naar verlaging van de maximumsnelheden op provinciale wegen in de nabijheid van woonwijken en/of natuurgebieden, om zo bij te dragen aan de veiligheid en de leefbaarheid. Dus wij verwachten een positief antwoord'.


 

Lees ook

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>