Watersnoodramp - Een rampzalige stormvloed

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

De Watersnoodramp van 1953 is de grootste natuurramp in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Wanneer na een zware noordwesterstorm de dijken bij Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant doorbreken komen meer dan 1800 mensen om het leven.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrekt de Watersnoodramp zich. Door springtij en een noordwesterstorm stijgt het water snel en overstromen grote delen van de provincie Zeeland en West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden.

Herinneringen
De redactie werd benaderd door een inwoner (en lezer) uit de gemeente De Bilt, die bezig is zijn herinneringen aan die ramp op te schrijven. Het zou mogelijk kunnen, dat deze gedachte wordt gedeeld met anderen uit deze gemeente. Maar hoe organiseer je zoiets? Het Zeeuwse Watersnoodmuseum beschikt helaas niet over een lijst met personen die tijdens de rampperiode in het gebied hulp hebben verleend of van hier afkomstig zijn en zich in De Bilt hebben gevestigd. Jaap Schoof is oud directeur van het museum: 'Na mijn afscheid als directeur heb ik meer dan 300 mensen geïnterviewd over de watersnoodramp of hulpverlening. Echter niemand uit het verspreidingsgebied van De Vierklank (wel iemand uit Driebergen). Wellicht kan er een oproep worden gedaan; 10.000den hebben hulp verleend, vooral militairen. Vermoedelijk hebben ook evacué's onderdak gevonden in De Bilt. Maar ook daar is weinig over bekend. Interessant kan zijn om te weten hoe de mensen van toen hebben gereageerd op het feit dat ze soms maandenlang 'vreemden' in huis kregen'.

Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met info@vierklank.nl o.v.v. watersnoodramp.