Logo vierklank.nl
Jeugd

Aeres MAVO Bilthoven trots op complimenten onderwijsinspectie

Afgelopen december heeft Aeres MAVO Bilthoven bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Na afloop van het bezoek heeft de school complimenten gekregen over de staat van het onderwijs. De school is enorm trots op deze prestatie.

Volgens de onderwijsinspectie zijn de leerlingen uitstekend in beeld. Docenten weten wat het niveau van de leerlingen is en passen hun lessen daar op aan. De school kenmerkt zich vooral door de wijze waarop ze leerlingen motiveren. Zo zijn er extra uitdagende programma's. Voor leerlingen die moeite met het niveau hebben, is er ondersteuning. Hierdoor halen bijna alle leerlingen binnen 4 jaar hun diploma.

Onderwijsinspectie
Alle scholen in Nederland worden bezocht door de inspectie van het onderwijs om te kijken of een school voldoet aan de normen van het voortgezet onderwijs. In februari 2016 is Aeres MAVO begonnen met het herinrichten van het onderwijs omdat toen de inspectie nog een aantal verbeterpunten zag. Een belangrijk punt was de betrokkenheid van ouders en leerlingen. Op Aeres MAVO Bilthoven moeten leerlingen nu hun voortgang en toekomstplannen presenteren aan hun ouders en aan de mentor. De inspectie heeft nu het volste vertrouwen in de school.

Ontwikkelen
Aeres MAVO Bilthoven biedt leerlingen extra mogelijkheden aan om hun talent te ontwikkelen. Bijvoorbeeld richting internationalisering en lifestyle. In de huidige internationaal gerichte samenleving moeten leerlingen zich voorbereiden op een internationaal gerichte carrière. Samenwerking met scholen buiten Nederland, versterkt Engels onderwijs, een goed doel op St Maarten ondersteunen, zijn voorbeelden hiervan. Ook kunnen leerlingen een aantal vakken op havoniveau volgen en daar eindexamen in doen.

Open huis
Op woensdag 31 januari is de Open dag op de school. Tussen 16.00 en 20.00 uur staan de deuren van de school wagenwijd open voor iedereen die kennis wil komen maken. Meer informatie op www.aeresmavo-bilthoven.nl

Meer berichten