De Maartensdijkse Dierenweide krijgt weer financiële steun.
De Maartensdijkse Dierenweide krijgt weer financiële steun. Foto: Henk van de Bunt

Continuïteit Dierenweide Maartensdijk gewaarborgd

Algemeen Dieren

Onlangs ontving het bestuur van de Dierenweide Maartensdijk bericht van de gemeente De Bilt waarin een structurele subsidie van 7.000 euro aan de dierenweide werd toegezegd.

Het bestuur is erg blij met deze toezegging van het College: 'Twee100 jaar op de achtergrond lobbyen heeft zijn vruchten afgeworpen'. Twee jaar geleden werd de subsidie van de dierenweide abrupt door de gemeente stop gezet, waardoor het voortbestaan van de Dierenweide in gevaar kwam.

Het bestuur is verheugd, dat de lobby bij de gemeenteraad succes heeft gehad en dat deze bezuiniging nu teruggedraaid is: 'De dierenweide is een begrip in Maartensdijk en het College van Burgemeester en Wethouders ziet dit nu gelukkig ook in', aldus een tevreden bestuur.

Dank
Het bestuur bedankt ook alle Maartensdijkers, die twee jaar geleden de petitie ondertekend hebben voor behoud van de Dierenweide. Het bestuur heeft dit als een flinke steun in de rug ervaren en was daardoor extra gemotiveerd om haar missie tot een goed resultaat te brengen, met dit resultaat.

Sponsors
De Dierenweide draait volledig op zeer betrokken vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten voor de Dierenweide. Het bestuur van de Stichting Dierenweide Maartensdijk ziet het als erkenning van hun onbaatzuchtige inzet voor de lokale gemeenschap. Het bestuur hoopt, dat de stopzetting van de samenwerking met zorgboerderij Nieuw Toutenburg weer een herstart kan beleven. Daarnaast gaat het bestuur verder met het zoeken naar sponsors voor de Dierenweide. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met een bank. Het bestuur hoopt, dat naar aanleiding van dit bericht, zich meer Maartensdijkse ondernemers melden als sponsor.

!