Logo vierklank.nl
Activiteiten

De laatste levensfase

Op donderdag 18 januari verzorgen Jeannette van Andel en Korine van Veldhuijsen een lezing over zingeving en lijden in de laatste levensfase. Wat zijn de uitdagingen, bekoringen en levensvragen die bij de laatste levensfase komen kijken?

Dat zijn vragen die bij de discussie over voltooid leven belangrijk zijn. (Oud-)huisarts en SCEN-arts Jeannette van Andel en schrijfster Korine van Veldhuijsen spreken daarover tijdens deze inspirerende avond en over het boek over lijden van Van Veldhuijsen: 'Hoe overleef ik mijn dood? Hiervoor interviewde zij vooraanstaande geestelijken, palliatieve zorgprofessionals en terminaal zieke mensen in hun laatste maanden. Beide inleiders pleiten ervoor om stervensvragen meer vanuit het perspectief van zingeving te benaderen.

Na afloop van de lezing is er ruimte voor vragen en een open dialoog in de Michaël-Laurens pastorie, Kerklaan 31 De Bilt. De lezing op donderdag 18 januari begint om 19.30 uur. Als entree is er ruimte voor een vrijwillige bijdrage. Aanmelden is gewenst via secretariaat@katholiekekerkdebilt.nl of tel. 030 2200025.

Meer berichten