Logo vierklank.nl
Algemeen

Benoemingen hoofdstembureau

Op grond van de Kieswet beschikt elke gemeente over een hoofdstembureau, dat ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen tevens fungeert als centraal stembureau. Het centraal stembureau heeft een belangrijke formele taak bij de kandidaatstellingsprocedure en bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, waaronder de burgemeester en drie plaatsvervangende leden. Ingevolge de Kieswet is de burgemeester van een gemeente voorzitter van het hoofdstembureau. Het college van een gemeente benoemt de overige leden en de plaatsvervangende leden voor vier jaren.

Periode
De benoemingsperiode voor de zittende hoofdstembureauleden liep af op 31 december 2017. Voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021 zijn voor het hoofdstembureau, tevens centraal stembureau, in de gemeente De Bilt benoemd als leden: de heer H.J.M.A. Mieras (tevens plaatsvervangend voorzitter); de (loco) gemeentesecretaris; de heer W.H.F. van de Veerdonk en mevrouw V. Smit en als plaatsvervangende: mevrouw L. Wegener; mevrouw A.M. Schaaper en de heer E.H. Strubbe.

HvdB

Meer berichten