Logo vierklank.nl
De diversiteit aan kliko's breidt gestaag uit waardoor op sommige plekken bijna geen plaats meer voor een 240-liter-kliko.
De diversiteit aan kliko's breidt gestaag uit waardoor op sommige plekken bijna geen plaats meer voor een 240-liter-kliko. (Foto: Henk van de Bunt)
Algemeen

Vrijstellen van toeslag afvalstoffenheffing

De SGP-fractie van De Bilt wil grotere gezinnen vrijstellen van een toeslag die betaald moet worden voor een grotere container voor restafval. Het gaat om een bedrag van 65 euro per jaar. De SGP dient hiervoor in januari een motie in.

Eind vorig jaar heeft elk adres in de gemeente een kleine kliko ontvangen voor restafval. Met name voor grotere gezinnen met kleine kinderen zal de inhoud van de kleine kliko niet toereikend zijn. Deze gezinnen kunnen een grotere kliko aanvragen. Om dit te ontmoedigen, wordt de afvalstoffenheffing jaarlijks verhoogd met een tarief van 65 euro.

Luiers
Fractievoorzitter Johan Slootweg: 'Grotere gezinnen met kleine kinderen hebben nou eenmaal te maken met relatief veel restafval. Denk alleen maar aan de ruimte die luiers in beslag nemen. Wat de SGP betreft kunnen en mogen deze huishoudens hiervoor niet extra belast worden door middel van een toeslag voor de afvalstoffenheffing'.

Motie
De fractie vraagt in een motie aan het college om gezinnen met thuiswonende kinderen, waarvan het jongste kind de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt, vrij te stellen van de extra bijdrage voor een grotere restafvalcontainer. Concreet houdt deze vrijstelling in dat de toeslag van 65 euro, die vanaf april 2018 elk jaar via de afvalstoffenheffing geïnd zal gaan worden vanwege de 240 liter kliko, voor deze gezinnen vervalt.

Medisch
Voor inwoners, die om medische redenen een grotere kliko nodig hebben, bestaat de vrijstelling van betaling van de toeslag al. De SGP verwacht van de gemeente, dat zij royaal omgaat met het geven van de vrijstelling voor deze doelgroep.

Meer berichten