Logo vierklank.nl
 SSW trekt de handen af van Het Lichtruim.
SSW trekt de handen af van Het Lichtruim. (Foto: Dolf Smolenaers)
Algemeen

Kansen voor Het Lichtruim

Nu woonstichting SSW cultureel centrum Het Lichtruim in de verkoop heeft gedaan, willen de gemeenteraadsfracties van D66 en GroenLinks, dat een nieuwe eigenaar snel de knelpunten oplost, zoals de toegankelijkheid, de inrichting en het ontbreken van een foyer, horeca en ontmoetingsruimte. Volgens de fracties is dit de kans om cultureel centrum het Lichtruim tot de culturele huiskamer van De Bilt te maken.

GroenLinks en D66 willen dat het College allereerst voor de gemeenteraad een overzicht maakt van de precieze afspraken, omtrent de realisatie en exploitatie van Het Lichtruim. Vervolgens vinden ze dat B&W een visie zou moeten formuleren waarin de eisen van de gemeente aan het pand, de inrichting en de bemensing worden gebundeld. 'Daarin moeten wat ons betreft in elk geval een ontmoetingsruimte/foyer met horeca worden opgenomen, een duidelijk aanspreekpunt voor bezoekers en gebruikers en een verbeterde toegankelijkheid', aldus Dolf Smolenaers (D66) Deze wensen kwamen ook naar voren uit gesprekken met de gebruikers van Het Lichtruim.

Naar de mening van de twee fracties dient deze visie te worden gebruikt om een eventuele nieuwe eigenaar duidelijk te maken wat verwachtingen zijn van de gemeente als huurder en garant staande partij. Mocht de gemeente uiteindelijk zelf Het Lichtruim willen aankopen, dan zou deze visie moeten dienen als uitgangspunt voor de toekomstige exploitatie.

Beraad
Onlangs werd bekend dat de SSW Het Lichtruim en de daarboven gelegen appartementen van de hand wil doen. Het cultureel centrum is in eerste instantie te koop aangeboden aan de gemeente en het College van B en W heeft dat aanbod in beraad. De beide raadsfracties doen nog geen uitspraak of zij vinden dat de gemeente van dit aanbod gebruik moet maken. Tot nu toe werd het oplossen van problemen in het pand bemoeilijkt doordat de verantwoordelijkheid voor het gebouw, de bezetting, het beheer en de exploitatie verdeeld zijn tussen de SSW, de gemeente en de diverse gebruikers, waarbij de gemeente garant staat voor een deel van de huuropbrengsten. 'Dit is het moment om te werken aan een oplossing van alle problemen die al vanaf het begin een goed functioneren van Het Lichtruim in de weg staan', aldus Henk Zandvliet (GroenLinks).

Meer berichten