Logo vierklank.nl
In verband met Nieuwjaarsdag werd afval in gebied 3 op zaterdag 6 januari opgehaald, dat was duidelijk niet bij iedereen bekend.
In verband met Nieuwjaarsdag werd afval in gebied 3 op zaterdag 6 januari opgehaald, dat was duidelijk niet bij iedereen bekend.
Algemeen

Alles over afvalinzameling 2018

door Henk van de Bunt

Met ingang van 2018 stapt de gemeente De Bilt over op een intensievere manier van afval inzamelen. Doel hiervan is om in het jaar 2020 de hoeveelheid restafval te hebben gehalveerd, van 200 naar 100 kilo per persoon per jaar. Iedereen heeft inmiddels een kleinere kliko voor restafval gekregen en de grote grijze rest-afval-kliko kreeg een oranje deksel. Hierin kan voortaan plastic, metalen en drankenkartons (PMD).

Voor wie in een appartement of flat woont, verandert er vooralsnog niet zoveel. Alleen zal de bovengrondse afvalcontainer vervangen worden door een ondergronds model en is er een extra ondergrondse container voor PMD. Naast de verzamelcontainers wordt een groene kliko bevestigd voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en stelt de gemeente aan elk huishouden een afsluitbaar keukenbakje voor etensresten en schillen beschikbaar.

Kalender
Op de afvalkalender is te zien wanneer welke afvalsoort wordt opgehaald. Voor 2018 zijn er drie afvalkalenders beschikbaar voor verschillende gebieden. De indeling van de gebieden van Bilthoven en De Bilt is gelijk aan de indeling zoals deze al jaren wordt gehanteerd voor de papierinzameling. De grijze restafval-kliko wordt één keer in de drie weken op maandag geleegd; de PMD-kliko op donderdag in de oneven weken; de GFT-kliko op de donderdag in de even weken en het oud papier (kliko of in bundels) één keer per maand op de zaterdag.

Digitaal
Nieuw is de digitale AfvalWijzer: een app, die op de smartphone geïnstalleerd kan worden. Hiermee kan men de eigen afvalkalender raadplegen en notificaties ontvangen. Meer hierover op www.mijnafvalwijzer.nl. Een download van de afvalkalender is ook op de gemeentelijke website onder Afval te vinden. Een papieren exemplaar voor een inzamelgebied kan worden afgehaald in Bilthoven bij de Receptie van het gemeentehuis, de Bibliotheek en Schutsmantel, in De Bilt bij de Milieustraat en het Servicecentrum Mens De Bilt, in Maartensdijk in De Vierstee en Dijckstate, in Groenekan bij De Groene Daan en Firma Van der Neut, in Hollandsche Rading bij Perron Peet en het Dorpshuis en in Westbroek in het Dorpshuis.

Informatie
De wijzigingen van de afvalinzameling zijn tot stand gekomen met het uitgangspunt dat de investeringen worden terugverdiend door betere afvalscheiding en lagere kosten aan verwerking. De wijzigingen hebben in principe dus geen gevolgen voor de afvalstoffenheffing. Op de pagina Terugnaar100 vindt u de meeste antwoorden op vragen over afvalscheiding, de nieuwe inzameling en het hergebruik van gescheiden afval. Is het antwoord op een vraag daar niet te vinden, stuur dan e-mail naar terugnaar100@debilt.nl.

Grootverbruik
Bewoners met kinderen in de luiers hebben een grote kliko kunnen aanvragen of kunnen gebruik maken van een ondergrondse container. Tot 9 februari kunnen zij hun kliko ook nog wisselen. Meer informatie hierover staat ook op de pagina Terugnaar100. Bij de groep met medische redenen gaat het om inwoners, die door ziekte of een handicap veel extra restafval hebben. Deze mensen kunnen een vrijstelling aanvragen voor de toeslag, die betaald moet worden voor het gebruik van een grotere rest-afval-kliko. Kinderen in de luiers vallen niet onder medische redenen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>