Logo vierklank.nl
Voor burgemeester Sjoerd Potters was het zijn eerste nieuwjaarstoespraak in De Bilt; de belangstelling was er niet minder om.
Voor burgemeester Sjoerd Potters was het zijn eerste nieuwjaarstoespraak in De Bilt; de belangstelling was er niet minder om. (Foto: Hans Lebbe)
Algemeen

Burgemeester wil bouwen aan een duurzamer regio

Tijdens een goedbezochte Nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Bilt riep burgemeester Sjoerd Potters donderdag 4 januari een ieder op om de lat (te) hoog te leggen en er met elkaar ervoor te zorgen dat we als regio niet achterop raken. De burgemeester ziet kansen om op het gebied van duurzaamheid de meest vooruitstrevende regio in het land te worden en ook op economisch gebied 'moeten we niet stil blijven staan, nu het goed gaat'.

door Henk van de Bunt

Sjoerd Potters: 'Als regio Utrecht moeten we gaan voor meer dan 100 procent ambitie en moeten we de lat juist iets te hoog leggen. We weten immers dat we regelmatig een compromis moeten sluiten waardoor we minder of minder snel kunnen realiseren wat we willen. Zeker waar het gaat over duurzaamheid moeten we zo snel mogelijk nummer 1 van Nederland worden. Hier liggen voor ons grote kansen! Gelukkig zijn we op de goede weg. De gemeente kan een motor zijn voor innovatie en economische ontwikkeling. In mijn visie zijn we in 2023 echt gegroeid en als regio sterker geworden.

2023
Sjoerd Potters opende zijn toespraak met een 'mogelijke nieuwjaarstoespraak van 2023'.
'Wat ben ik blij, dat er zo veel mensen naar deze nieuwjaarsreceptie zijn gekomen! Ik maakte me enigszins zorgen over de bereikbaarheid van Jagtlust. Vandaag mogen zoals u weet alleen auto's met een even nummerbord de weg op. Deze maatregel hebben we per 1 januari moeten nemen nu de hoeveelheid fijnstof in onze atmosfeer de leefbaarheid in De Bilt ernstig bedreigt. De verbreding van de A27 naar 10 banen was achteraf bezien toch een slecht idee. Dit besluit was, zoals u weet, genomen omdat de regio Utrecht in tegenstelling tot de andere stedelijke regio's, nog steeds niet is aangesloten op het onlangs door de minister-president geopende hyperloop-randstadtraject. Er zijn in de komende jaren echter veel meer maatregelen nodig om van De Bilt weer een groene en leefbare gemeente te maken'.

Verhalen
'Gelukkig is het 'pas' 2018. Ik ben meer van vooruit- dan van terugkijken, maar laten we in het hier en nu beginnen! Dit jaar heb ik alle veteranen en alle mensen met een Koninklijke onderscheiding, persoonlijk uitgenodigd voor deze nieuwjaarsreceptie. Zij zijn de ambassadeurs van persoonlijke verhalen. Zij zijn zich bewust van de wederkerigheid in onze samenleving. Zij hebben offers gebracht en daarmee een wezenlijke bijdrage geleverd aan het welzijn van onze medeburgers. Persoonlijke verhalen vind ik belangrijk. Ik vertrouw in de kracht ervan. Een persoonlijk verhaal is gebaseerd op een persoonlijke ervaring en leidt tot zingeving. Alle mensen in De Bilt hebben een persoonlijk verhaal; verhalen, waarvan ik er in de afgelopen tijd (veel) heb willen horen. Gelukkig kreeg ik veel reacties op mijn vraag of ik een kop koffie mocht komen drinken. In het afgelopen half jaar heb ik veel bezoeken afgelegd, zowel bij bedrijven als bij inwoners thuis. Zoals bij het familiebedrijf Georg in de Mauer dat al decennialang orthopedische schoenen maakt. Ik ben ook bij vluchtelingenwerk op bezoek geweest. Met de bevlogen vrijwilligers heb ik mooie gesprekken gevoerd over hun motivatie en drijfveren. En bij Perron Peet in Hollandse Rading zag ik hoe de eigenaren hun droom van een koffiezaak, op een unieke plek hebben gerealiseerd. Overigens heb ik in Hollande Rading ook nog een mooie fietstocht gemaakt samen met de inwoners. Eén van de leukste bezoeken was toch wel de rondleiding door het Oude dorp van De Bilt, die de tienjarige Ruben Godefroy voor mij had georganiseerd'.

Verkiezingen
Burgemeester Potters kijkt ook vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen waarbij de verbinding tussen de gemeente en de inwoners centraal staat: 'Wij kijken ook vooruit in een jaar waarin het politieke landschap in de gemeente waarschijnlijk gaat veranderen. In maart gaan we naar de stembus. De Bilt zie ik als Nederland in het klein al hebben we een heel andere verhouding tussen land en water. Wat mij bezighoudt bij de komende verkiezingen, is waarop we kunnen vertrouwen in 2018. Woorden als 'nepnieuws' en 'alternatieve feiten' duiken steeds meer op in de media. Ook hierbij vertrouw ik op de kracht van het persoonlijke verhaal. Het maakt ons authentiek én bovenal geloofwaardig. In elk geval zal er in het komende jaar een andere dynamiek ontstaan. Een nieuwe gemeenteraad. En er komt mogelijk een nieuw college.

Hoffelijker
De gemeenteraad is het afgelopen jaar hoffelijker met elkaar omgegaan. Daarin hebben we een voorbeeldfunctie. Daar ben ik oprecht blij mee. Zeker nu de verhouding tussen de lokale overheid en de burger aan het veranderen is. De landelijke overheid trekt zich steeds meer terug. Dat vraagt dat we als gemeente steeds meer in directe verbinding staan met onze inwoners. In De Bilt hebben we veel actieve burgers en binnen de gemeentelijke organisatie blijven we in ontwikkeling om nog beter op de veranderingen in de samenleving in te kunnen spelen. Mijn medewerkers ken ik als functionarissen die hun werk doen in verbinding met alle inwoners van deze gemeente. Ook voor het college en de gemeenteraad zal verbinding cruciaal zijn.

Wensen
Een belangrijk element vindt Potters 'ont-moeten': 'Ontmoeten, niet alleen in de betekenis van tegenkomen of kennismaken; met ont-moeten bedoel ik ook willen in plaats van moeten. Ik gun een ieder meer willen en minder moeten in het nieuwe jaar. Ik gun een ieder meer echte ervaringen en zingeving. Ik gun iedereen meer ruimte voor bewustwording. Wim Kan zei het ooit: 'Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft'. Ik wil daarom niet voorspellen. Ik wil daarom drie wensen uitspreken: Als eerste de wens dat de nieuwe gemeenteraad een goede afspiegeling vormt van de samenleving in deze gemeente. Als tweede de wens dat het nieuwe college verder bouwt aan een regio die economisch groeit en steeds duurzamer wordt. En tenslotte de wens dat we blijven vertrouwen op de kracht van verbinding'.

Meer berichten