Logo vierklank.nl
De Geesina is uitgepakt.
De Geesina is uitgepakt.
Algemeen

Geesina weer in volle pracht

Voor korenmolen Geesina werd het afgelopen jaar gedomineerd door de restauratie ervan alles wat daar aan vast zat. Nu, begin 2018, is de restauratie grotendeels uitgevoerd en de molen al weer in volle pracht te aanschouwen.

door Henk van de Bunt

Bestuurslid Peter Paternotte vertelt: 'Alleen de stelling moet deels nog vernieuwd worden, maar dat zal vroeg in het voorjaar van 2018 plaatsvinden zodat we in het seizoen weer volop aan de slag kunnen en een volwaardig molenbedrijf kunnen voeren. Natuurlijk hebben we dit jaar als stichting niet stilgezeten. Voor de financiering van de restauratie is nauw samengewerkt met het Utrechts Landschap/Stichting de Utrechtse Molens. Daarbij is - onder meer - in Groenekan een bijzondere 'stenenactie' gehouden. Vele instellingen van goede doelen hebben ook fors bijgedragen, zodat het totale restauratiebedrag van ruim 300.000 euro binnen is. Om onze vrijwilligers te tonen dat we ze niet vergeten zijn is er ook een vrijwilligersdag geweest waarbij we een bezoek hebben gebracht aan korenmolen 'de Hoop' in Loenen en aansluitend bij Dorpsbistro Naast de Buren gezellig hebben gekoffietafeld'.

Bezoek
'Vlak voor de restauratie kwam burgemeester Sjoerd Potters nog op kennismakingsbezoek. Hij was net toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van onze molen en wilde toch ook even zien hoe de vlag er bij hing. Verder lukte het weer dankzij de steun van velen om het inmiddels bijna traditionele molenconcert in november te organiseren en uiteraard was -nadat het metselwerk van de molenromp was hersteld - het weer aanbrengen van de roeden (wieken) en de 'staart' een bijzonder en feestelijk moment.

Het inmiddels ook bijna tot de traditie horende ´frietbakken voor de Geesina´ tijdens het Oranjefeest in Groenekan, een specialiteit van bestuurslid Jan Willem Breemhaar, leverde in samenwerking met de plaatselijk Oranjevereniging ook dit jaar weer een mooie bijdrage aan de molenfinanciën'.

Stenen
Voor de restauratie moesten ca 40.000 nieuwe stenen worden gebakken door een gespecialiseerd bedrijf en dit leidde tot het idee een huis-aan-huis inzamelingsactie te houden in Groenekan waarbij inwoners gevraagd werden een aantal stenen te sponsoren à 1 euro per steen. Bestuursleden en vrijwilligers pakten dit voortvarend op en een groot deel van de bewoners deed daadwerkelijk mee. Het resultaat was zo'n 12.000 euro, een forse bijdrage aan het restauratiefonds; ook omdat het aangaf dat de Geesina leeft in de harten van de Groenekanners'.

Vrijwilligers
De stenenactie was net voor de vakantieperiode uitgevoerd en daarna stond een vrijwilligersbijeenkomst op het programma. De collega's van de mooie stellingmolen 'De Hoop' in Loenen, waarmee al meerdere jaren wordt samengewerkt, waren van harte bereid het gezelschap van zo'n 25 'Geesianen' te ontvangen. Het toeval wilde dat de 'eigen' Geesina molenaar Ingrid Friesema als invaller werkte op de Hoop. Het bezoek was zeer geslaagd, de deskundige rondleiding en het mooie weer maakten het bezoek tot een feestelijke gebeurtenis. Vanaf de stelling van de Hoop is er een prachtig gezicht op Loenen en de Vecht, zie de foto's.

Benefietconcert
Dit inmiddels 6e Benefietconcert vond plaats op zaterdag 11 november in huize Voordaan aan de Groenekanseweg. Het thema van deze avond was 'Oost-West, Hemel en Hel´, waarbij onder meer Amerikaanse en Russische delen ten gehore werden gebracht. Ook dit jaar zetten de uitvoerenden Eugène Broecheler, Pauline de Graaf, Frøydis Ihle, Erik Janse, Jan Hilbert, Hélène Kalisvaart en Reinder Mulder zich weer belangeloos in voor de Geesina. Het concert was wederom zeer succesvol, zo'n 100 bezoekers genoten van een bijzondere muzikale en artistieke bijeenkomst in een mooie ambiance. De eigenaar van huize Voordaan, de heer Henk Maas, maakte het alweer voor het derde jaar mogelijk dat dit belangrijke evenement kon plaatsvinden in het hart van Groenekan. Op 26 november was het zover: de roeden konden weer gestoken worden en de staart weer aangebracht. De wieken werden snel gemonteerd zodat aan het eind van de dag er weer een echte korenmolen stond'.

Meer berichten