Logo vierklank.nl
 Thomas Ferguson is trots op 'zijn' nieuwe school.
Thomas Ferguson is trots op 'zijn' nieuwe school.
Algemeen

Opening nieuwbouw basisschool De Nijepoort

Na een jarenlange intensieve samenwerking met de gemeente, opent basisschool De Nijepoort aan de Versteeglaan in Groenekan op vrijdag 12 januari officieel haar deuren, in bijzijn van wethouder Madeleine Bakker-Smit, leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Maandag 8 januari vond de vuurdoop plaats voor leerkrachten en leerlingen en werd het nieuwe schoolpand in gebruik genomen.

door Walter Eijndhoven

'Het was een lange weg vol hobbels', vertelt Thomas Ferguson, voorzitter van het schoolbestuur. 'De eerste correspondentie met de gemeente over een nieuw schoolgebouw dateert al vanaf 2002. Onze twee oude scholen aan de Groenekanseweg voldeden niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Vocht, lawaai vanaf de snelweg en vooral veel last van fijnstof'. Na langdurig overleg met gemeente De Bilt werd gezocht naar een goede locatie voor nieuwbouw elders in het dorp. Uiteindelijk werd gekozen voor een stuk grond aan de Versteeglaan. Ferguson: 'De grond waar wij ons oog op lieten vallen, was in privébezit. Helaas wilde de eigenaar niet verkopen aan ons en werd, vanuit de gemeente, een onteigeningsprocedure in gang gezet. Na dit hele proces kon de bouw eindelijk beginnen'.

Zorgplicht
Gemeente De Bilt heeft een zorgplicht voor alle scholen binnen haar gemeentegrenzen. Vanuit het rijk verkrijgt zij gelden om in deze zorgplicht te kunnen voorzien. Helaas is de bijdrage vanuit het rijk bij lange na niet toereikend. Ferguson: 'De gemeente De Bilt zit krap bij kas, zodat zij niet alle kosten kan dragen. Wij moesten dus op zoek naar sponsors. Behalve het nieuwe pand, brengen ook de inrichting en verhuizing extra kosten met zich mee. Daarnaast zijn wij als school zelf financieel verantwoordelijk voor de inrichting van het schoolplein. De afgelopen tijd organiseerden wij dan ook diverse acties om geld in te zamelen voor onze nieuwe school'. Veel ouders, bedrijven, een fonds en een Groenekanse stichting schoten financieel te hulp, bijvoorbeeld via de sponsorloop en (vooral) via de veiling op het ouderfeest op 9 september 2017. Ook nodigden ouders elkaar uit voor 'De Herberg", waarbij geld werd geschonken aan de school.

Ruim en licht
'Twee maanden geleden mochten de kids een kijkje nemen in de nieuwe school. Zij waren allemaal erg enthousiast over wat zij zagen. De school is erg ruim en licht, in tegenstelling tot de oude gebouwen en alles is ingericht met nieuw meubilair. Ook liggen zonnepanelen op het dak en is aan een goede isolatie gedacht. Het schoolplein moet nog worden ingericht met een zandbak en een aantal speeltoestellen en dan kan de school er weer een hele tijd tegenaan', vertelt Ferguson. Voor omwonenden is het natuurlijk even wennen. Een nieuw schoolgebouw in de wijk en een komen en gaan van ouders, leerlingen en leerkrachten. Het schoolbestuur probeert de verkeersbewegingen zo laag mogelijk te houden en een zo goed mogelijk contact te onderhouden met de buren van de school.

Meer berichten