Een aantal van de in totaal 9 bomen langs de Westbroekse Kerkdijk die zullen worden verwijderd en op welke plaats herplanting plaats zal vinden.
Een aantal van de in totaal 9 bomen langs de Westbroekse Kerkdijk die zullen worden verwijderd en op welke plaats herplanting plaats zal vinden.

Gemeente De Bilt kapt 82 gemeentelijke bomen

Algemeen Natuur & Milieu

door Henk van de Bunt

In de officiële bekendmakingen van de gemeente De Bilt (aanvraag omgevingsvergunning) wordt melding gemaakt van het kappen van 82 gemeentelijke bomen. Als locatie wordt opgegeven 'gemeente De Bilt'.

Een dergelijke vage vermelding voor een groot aantal bomen is de aanleiding navraag te doen bij een communicatieadviseur van de gemeente De Bilt. Dick de Jager antwoordt: 'Het gaat om diverse zieke c.q. beschadigde bomen in de gehele gemeente, die in februari gerooid gaan worden. Zoals gebruikelijk plaatsen we in januari een viewer op de gemeentelijke website waarop de individuele bomen op een kaart zijn te zien'.

Laanbomen
De gemeente De Bilt beheert ongeveer 28.000 laanbomen. Elk jaar controleert de gemeente ongeveer een kwart hiervan. Dat betekent dat elke boom eens in de vier jaar gecontroleerd wordt op veiligheid en ziektes. De controle maakt per boom inzichtelijk welke risico's of ziektes behandelbaar zijn of dat er sprake is van onacceptabele risico's. De bomen langs de drukke hoofdroutes worden elk jaar gecontroleerd. Deze boomveiligheidscontrole is een wettelijk vastgestelde zorgplicht.

In de gemeente De Bilt staan veel oude, vaak monumentale bomen. De gemeente houdt er dan ook rekening mee, dat het de komende jaren steeds meer bomen zal moeten vervangen door jongere exemplaren.

Lijst
Vanuit de gemeente is een lijst opgesteld van meer dan 125 bomen: voor 82 moest een aanvraag worden ingediend, de overige waren 'vrij te kappen'. In de kern Bilthoven zullen er alleen al ruim 100 worden geveld, 5 in De Bilt, 12 in Groenekan, 2 in Maartensdijk en 9 in Westbroek: allemaal schietwilgen (Salix Alba), op wier plaats ook weer negen bomen zullen worden her-plant. Aan de Soestdijkseweg Zuid worden 8 bomen verwijderd; 6 zomereiken (Quercus Robur), 1 zwarte moerbei (Morus Nigra) en 1 treur-es (Fraxinus Excelsior Pendula). Op de Bilthovense Oranje Nassaulaan worden 4 grove dennen (Pinus Sylvestris) verwijderd naast 3 Japanse lorken (Larix Kaempferi). Aan deze laan is alleen op de plaats van deze laatste drie ruimte voor her-plant.

De lijst vermeldt naast het wel of niet her-planten ook de redenen voor verwijdering; conditie, plakoksel, dunning, korsthoutskoolzwam op stamvoet, rotting in stam, aanrijschade en geen toekomstverwachting.   

!