Logo vierklank.nl
Begin november is het eerste beeld van kunstenaar Boris Tellegen ‘Chogokin’ langs de snelfietsroute De Stijl bij station Amersfoort geplaatst..
Begin november is het eerste beeld van kunstenaar Boris Tellegen ‘Chogokin’ langs de snelfietsroute De Stijl bij station Amersfoort geplaatst..
Kunst & Cultuur

Kunst langs snelfietsroute door De Bilt

De provincie Utrecht investeert in de fietsbereikbaarheid van de regio onder meer door middel van de aanleg van snelfietsroutes. In dat verband is de Provincie van plan om de snelfietsroute Utrecht - Amersfoort te realiseren en aldus te zorgen voor een comfortabele en snelle route tussen de kernen Amersfoort, Soesterberg, Den Dolder, Bilthoven, De Bilt en Utrecht.

door Henk van de Bunt

De provincie wil samen met de gemeenten en in overleg met de betrokken belangengroepen, komen tot een snelfietsroute die ook voor de inwoners en bezoekers van onze gemeente meerwaarde heeft en uniek is voor de regio. Het unieke van de route bestaat uit de relatie tussen de route en de kunststroming 'De Stijl'. De fietsroute verbindt de geboorteplaatsen van de twee toonaangevende kunstenaars; Rietveld en Mondriaan. Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van kunststroming De Stijl was 2017 uitgeroepen tot het themajaar 'Mondriaan to Dutch Design'. De koppeling tussen de snelfietsroute en het thema komt mede tot uitdrukking door het aanbrengen van kunstwerken langs de snelfietsroute. Tien beelden van Boris Tellegen vormen met hun hoogte van ruim 6,5 meter en een omvang van ca 55 x 55 cm een klassiek bouwelement: een vierkante paal of zuil. Ze kunnen worden geassocieerd met grenspalen, totempalen of heipalen. Alle beelden hebben een zelfde contour, maar zijn ontworpen vanuit de plek waar ze staan. Dit zijn stedelijke plekken of prachtige natuur.

Route
De fietsroute loopt vanaf de Kleine Singel in Utrecht, via De Bilt, Den Dolder, langs het spoor door de Soester bossen tot aan de nieuwe westelijke rondweg waarna men snel het station Amersfoort bereikt en vice versa. De route is ongeveer 19 km lang. Eind 2017 werd gestart met een pilot voor de uitvoering van bewegwijzering en routeontwerp en werden de eerste twee beelden van Boris Tellegen geplaatst in Amersfoort en Utrecht. De voltooiing van de volgende acht beelden is gepland in de eerste helft van 2018. De ontwikkeling van de snelfietsroute zelf zal langer tijd gaan vergen.

Schenking
De Provincie schenkt de gemeente De Bilt in dat verband een tweetal kunstwerken langs de route. De kunstwerken hebben de vorm van een ('totem')paal en hebben een onderhoudsarme en vandalismebestendig uitvoering. Wethouder Hans Mieras: 'Het College heeft besloten om de schenking van de provincie te aanvaarden. Nu wij het aangekondigde beleid betreffende Kunst in de openbare ruimte hebben vastgesteld in de vorm van de Procesregels, hebben wij het schenkingsaanbod van de provincie daaraan getoetst. De provincie informeert de omwonenden over de voorgenomen plaatsing alvorens de benodigde vergunningen aan te vragen. Ook zorgt de provincie voor eigen rekening voor het plaatsen en onderhouden van de kunstwerken'. Patricia Schalkwijk is woordvoerster namens de Provincie: 'Waar precies de twee beelden in De Bilt (Julianalaan/Sperwerlaan en Biltse Rading/Groenekanseweg) worden geplaatst bepaalt de gemeente De Bilt. Zij bepalen waar en ook wanneer'.

Snellere verbinding
De fietsroute waarlangs de beelden komen te staan, zorgt voor een snellere verbinding tussen Utrecht en Amersfoort. Bewegwijzering en vormgeving van de route ondersteunen de beelden en geven straks samen vorm aan deze snelfietsroute. Door de fietsroute tussen Utrecht en Amersfoort herkenbaar en geschikt te maken voor het fietsen van lange afstanden, wordt het voor onder andere de forens steeds aantrekkelijker om de (elektrische) fiets in plaats van de auto te pakken. Als de route compleet is aangelegd, kan deze ook als een speurtocht gereden worden. De beelden dagen uit om de hele route te fietsen die grotendeels langs de spoorlijn loopt en nog flinke verbeteringen nodig heeft. Die zijn voorzien voor de periode 2018 tot 2020. De route is tussen Den Dolder en Amersfoort vrijwel autoluw en alleen in Bilthoven, De Bilt en Utrecht zijn er wat verkeerslichten te vinden.

Nodig
Maar verbeteringen zijn absoluut nodig, zo stelde Wim Mastop, bestuurslid bij het provinciale Utrechts Fiets Overleg en bij Fietsersbond De Bilt al eerder: 'De route langs het spoor kan wel wat opgeknapt worden. De breedte en kwaliteit zijn niet overal optimaal. Er zal een goede kwaliteit asfalt moeten komen en het zal verbreed moeten worden. In Bilthoven zitten we met het probleem dat de route daar niet verder langs het spoor kan. Op korte termijn is het niet mogelijk om een pad langs het spoor aan te leggen van station Bilthoven naar Utrecht. Dat staat wel op de wensenlijst. Maar er is veel oppositie doordat het een ecologische verbindingszone doorsnijdt. Eigenlijk valt daar niet veel winst te behalen. Voor wie doe je het nou? Het zal ongetwijfeld iets van tijdswinst opleveren, maar je haalt een heleboel overhoop'. Mastop denkt dat de beoogde snelfietsroute aantrekkelijk is. 'Het zal woon-werkverkeer aantrekken. Recreatief is het ook een leuke route. Het levert winst op voor diverse trajecten. Als je goede bewegwijzering door De Bilt en Bilthoven hebt, is de route door de bebouwing goed te doen. Ze wordt al best regelmatig gebruikt. Ook door scholieren'.

Meer informatie is te vinden op www.anwb.nl

Meer berichten