Logo vierklank.nl
Algemeen

Subsidie voor nieuwe Biltse initiatieven

In de ontwikkeling naar een toekomstbestendig subsidiebeleid stelt de gemeente De Bilt in totaal 50.000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatiefnemers met innovatieve en verfrissende maatschappelijke activiteiten op het gebied van cultuur, zorg, welzijn, sport of gezondheid. Daarmee daagt de gemeente (georganiseerde) inwoners, verenigingen, stichtingen of andere organisatievormen uit om een nieuw, Bilts initiatief te ontwikkelen.

De regeling maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een maximaal bedrag van 25.000 euro. Het is tot 1 februari 2018 mogelijk om een idee voor een nieuw initiatief in te dienen. Op basis van de ingediende plannen wordt een voorselectie gemaakt, waarna de uitgewerkte plannen tot uiterlijk 1 juli 2018 kunnen worden ingediend.

Buiten gebaande paden
Het college van burgemeester en wethouders wil met de extra subsidie vooral buiten de gebaande paden treden. Wethouder Hans Mieras (financiën): 'Natuurlijk kijken we altijd al kritisch naar subsidieaanvragen. En niet iedere aanvraag hoeft per se vernieuwend te zijn: wat goed is continueren we het liefst. Wel willen we ervoor waken dat het subsidiebeleid sleets raakt en dat we almaar aan dezelfde partijen subsidie toekennen, zonder dat er ontwikkeling plaatsvindt. Er zijn vast veel meer goede ideeën in onze gemeente en aan organisatiekracht ontbreekt het hier ook niet. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de nieuwe initiatieven, die voor de subsidie in aanmerking willen komen'.

Subsidieonderdelen
Er is maximaal 25.000 euro per initiatief aan subsidie beschikbaar. De nieuwe initiatieven voldoen aan de volgende eisen:

· Het initiatief richt zich op het vernieuwen én verrijken van cultuur, zorg, welzijn, sport of gezondheid in de gemeente De Bilt;

· Het initiatief richt zich op het genereren van directe en positieve impact voor de inwoners van de gemeente De Bilt;

· Initiatiefnemers zijn gevestigd in de gemeente De Bilt en hebben nooit eerder subsidie ontvangen van de gemeente De Bilt;

· Bij de uitvoering van het initiatief is sprake van betrokkenheid van inwoners in de gemeente De Bilt.

Aanvragen kan tot donderdag 1 februari 2018 per mail via subsidies@debilt.nl of per post naar Gemeente De Bilt, t.a.v. Subsidies, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Het aanvraagformulier en meer informatie over deze regeling kunt u terugvinden op website: www.debilt.nl/subsidies.

Meer berichten