Logo vierklank.nl
Algemeen

Verbreding A27 vanuit de lucht

De werkzaamheden om de A27 van 2x2 naar 2x3 banen te verbreden zijn volop bezig. Met een prachtige serie foto's van eind oktober neemt RWS de Vierklanklezer mee in vogelvlucht over het circa 23,5 km lange traject tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg; wij beperken ons tot net voorbij de provinciegrens tussen Utrecht en Noord Holland. Eind 2018 is de verbreding klaar. Het verkeer kan dan sneller doorrijden en de regio Utrecht en Amersfoort beter bereiken. Vandaag treft u de laatste foto uit deze serie aan.

door Henk van de Bunt

Viaduct Vuurse Dreef wordt aan de oostzijde met 5 meter en aan de westzijde met 6,5 meter verbreed. Daarnaast komt er een nieuwe grondkerende constructie aan de oostzijde van de A27. De planning is, dat dit mei 2018 gereed is. Er komt een nieuw geluidsscherm Hollandsche Rading West. Het nieuwe geluidsscherm wordt 1.375 meter lang en 3 meter hoog. Het scherm is dicht en wordt aan weerszijden begroeid. De uitvoering is dubbelzijdig absorberend. Voor een lengte van 360 meter wordt het scherm verhoogd naar 4 meter. Ter plaatse van het viaduct Vuurse Dreef wordt de bovenste 2 meter van het scherm transparant uitgevoerd. De werkzaamheden aan geluidsscherm Hollandsche Rading West vinden plaats tot eind januari 2018.

Het huidige geluidsscherm Hollandsche Rading Oost wordt vervangen door een nieuw geluidsscherm. De lengte van het nieuwe geluidscherm Hollandsche Rading Oost is 1100 meter lang. Over een lengte van 1000 meter is het scherm straks zes meter hoog. De laatste 100 meter, ten noorden van het viaduct Vuurse Dreef krijgt een hoogte van vijf meter. Het scherm wordt tweezijdig begroeid en absorberend uitgevoerd. De onderste vier meter van het geluidscherm is dicht uitgevoerd en de bovenste twee meter transparant. Ter hoogte van de het viaduct Vuurse Dreef is de onderste meter van het scherm dicht, de volgende drie meter zijn translucent; dit is glas waar je niet doorheen kunt kijken. De bovenste 2 meter zijn transparant. De werkzaamheden aan geluidsscherm Hollandsche Rading Oost vinden plaats van begin december 2017 tot eind april 2018.

Meer berichten