Logo vierklank.nl
 Het koor, orkest en solisten in een volle kerk
Het koor, orkest en solisten in een volle kerk (Foto: Frans Poot)
Muziek

Het muzikale brein van God

Aldus werd Johann Sebastian Bach gekenschetst door de Engelse dirigent Laurence Cummings en voorwaar: afgelopen zondagmiddag waarde Bachs genie door de compleet uitverkochte Opstandingskerk, 'slechts' voortgestuwd door de geestdrift, die de ware muziekliefhebber zo kenmerkt: koor en orkest bestonden grotendeels uit amateurs maar de inzet was er niet minder om.

Niet alleen vierde het Projectkoor Midden-Nederland zijn 20-jarig jubileum, maar kondigde tegelijkertijd zijn afscheid aan: het wordt steeds moeilijker om nieuwe leden te vinden, vooral mannen. Een beslissing die velen in het publiek betreurden: er stond immers een volwaardig koor van zo'n 50 zangers en een compleet orkest op het podium, die niet alleen Bachs fenomenale, maar moeilijke Magnificat uitvoerden, maar daarnaast ook delen uit de 3e Orkestsuite en het Weihnachtsoratorium ten gehore brachten.

Solisten
Naast een vijftal prima solisten, waarbij vooral sopraan Iris de Koomen en alt Diana van der Bent opvielen, speelden ook de trompettisten een belangrijke rol: moeilijke en hoge partijen die vrijwel geheel vlekkeloos klonken. Het koor, dat zich in het Magnificat tot het uiterste moest concentreren op de soms zeer snelle en lastige passages, ontspande hoorbaar in het 'Jauchtzet, frohlocket' en verspreidde met volle en heldere klank een vertrouwd Kerstgevoel door de kerk.

Ovatie
Dirigent van het eerste uur, Herman Schimmel, werd na afloop door een dankbaar publiek, koor en orkest langdurig geëerd met een staande ovatie; een terechte afsluiting van een prachtige middag, want, zoals Bachs tijdgenoot Johann Friedrich Daube al zei: 'Wie Bach niet heeft gehoord, heeft veel niet gehoord.'            (Peter Schlamilch)

Meer berichten