Logo vierklank.nl
Op de foto, die op het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika is genomen staan Remko Hooijer en Boudewijn van der Pols (op de motor) uiterst rechts.
Op de foto, die op het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika is genomen staan Remko Hooijer en Boudewijn van der Pols (op de motor) uiterst rechts.
Algemeen

Koninklijke Onderscheiding voor aardige jongen

Burgemeester Sjoerd Potters reikte dinsdag 12 december tijdens de receptie van het 25-jarig bestaan van Diasoft, bij Dierenpark Amersfoort een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Remko Hooijer te De Bilt.

door Henk van de Bunt

De heer Hooijer heeft in 1992 de firma Diasoft B.V. opgericht, een publieke/private samenwerking met de toenmalige Stichting Thuisdialyse Midden-West Nederland. De doelstelling was om, zonder winstoogmerk, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling van dialysepatiënten door het creëren van een ICT systeem.

Therapie
Een nierfunctie-vervangende therapie heeft een grote impact. Het welbevinden van de patiënt heeft bij de ontwikkeling van het systeem altijd voorop gestaan. Door het oprichten van de Stichting Diasoft Nederland en de Stichting Gebruikers Diamant hebben de zorgprofessionals, die van dit systeem gebruiken maken, zeggenschap over de ontwikkeling ervan. Meer dan 80% van alle dialyse-afhankelijke nierpatiënten in Nederland wordt tot op de dag van vandaag van een veilige informatie-omgeving voorzien. Het systeem is volstrekt uniek in de wereld en heeft een grote impact op het denken rondom ICT en kwaliteit van zorg.

Aanpassen
Remko Hooijer heeft zich 25 jaar lang op velerlei wijzen onvermoeibaar ingezet om het beschreven systeem tot stand te brengen en aan de steeds veranderende eisen van de tijd aan te passen. Hij gebruikte eigen financiële middelen voor de ontwikkeling van dit betreffende systeem, hij heeft de productverantwoordelijkheid gedragen als directeur van Diasoft B.V., hij heeft zitting genomen in het bestuur van de Stichting Diasoft Nederland en waar hij kon, heeft hij het concept gepromoot. Hij heeft een grote maatschappelijk betrokkenheid, die alles behalve over de rug van de patiënt wil bedienen. Dit blijkt wel uit het feit dat de heer Hooijer jaren geleden het, in financieel zwaar weer, Dianet heeft geholpen zonder dat er op dat moment zicht was of Dianet zijn financiële hulp kon terug betalen.

Suriname
Tot 2005 had Stichting Dialysehulp Suriname (SDS) een vaste leverancier van hun medische middelen en medicijnen. De leverancier stopte hiermee in verband met het toenemend risico op wantbetaling. Cablon Medical B.V., waarvan Remko Hooijer directeur/eigenaar is, was bereid om in dit risicovolle avontuur te stappen. Tevens heeft hij bemiddeld bij het gratis ter beschikking stellen van het dure geneesmiddel EPO. Ook heeft hij regelmatig gebruikte en gereviseerde dialysemachines naar Suriname verscheept en technisch en verpleegkundig personeel ter beschikking gesteld. Remko Hooijer is van grote betekenis geweest in de ontwikkeling en verbetering van de dialysezorg in Suriname. Hij heeft dit geheel belangeloos en onbezoldigd gedaan voor het welzijn van ernstig zieke patiënten.

Aardige jongen
Bij de uitreiking was ook vriend Boudewijn van der Pols aanwezig. Boudewijn vertelt: 'Remko speelt met verve accordeon in 'Het Genootschap Liederen Uit Het Leven', samen met Liesbeth van der Pols (op de viool), Henk van der Hoeven en mijn persoon als zangers. Het ensemble is meerdere keren winnaar geworden van het originele smartlappenfestival. Dit met zelfgeschreven droevige teksten. Na de commercialisering van het smartlapgebeuren zijn we gestopt. Dit ondanks aanbiedingen om zo her en der op te komen treden. Het laatste optreden was tijdens de Nacht van de Droeve Dronk in café Binnen Best te Utrecht. Ook vond Remko ondanks zijn steeds drukkere werkzaamheden tijd om met de motorclub van de polovereniging UZSC (passend genaamd 'De vuile Velg' tochten door onder meer de VS en Zuid-Afrika te maken. Remko bruist altijd van de energie en is en blijft ondanks zijn zakelijke successen een aardige jongen.

Meer berichten