Logo vierklank.nl
 Veel belangstelling voor de inloopavond vanuit de omliggende wijken.
Veel belangstelling voor de inloopavond vanuit de omliggende wijken.
Activiteiten

Drukke inloopbijeenkomst Schapenweide

Dinsdag 12 december vond in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis een openbare voorlichtingsavond plaats over de visie op de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide in Bilthoven. Middels een enquête en voorlichting wil het college bewoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de visievorming rond het gebied.

door Walter Eijndhoven

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het terrein. Het bedrijf overweegt de Schapenweide te verkopen en een ontwikkelaar voor het gebied te zoeken. 'Objecten en terreinen die niet langer in gebruik zijn bij de Rijksoverheid, willen wij een bestemming voor de toekomst meegeven. Daar draait het om bij gebiedsontwikkeling en herbestemming', vertelt Michiel von Bönninghausen, medewerker bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 'Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd een visie op te stellen. Hierin legt de gemeente uit met welke (gemeentelijke) uitgangspunten en randvoorwaarden de toekomstige ontwikkelaar rekening moet houden', vervolgt hij. Voor de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide worden drie scenario's uitgewerkt: hoogwaardige bedrijvigheid gericht op Life Sciences, woningbouw met een passend percentage sociale- en middeldure huurwoningen of een combinatie van Life-Sciences-bedrijven en woningbouw. Het college wil in de eerste helft van 2018 een voorkeursvariant van deze drie scenario's voorleggen aan de gemeenteraad. Het is uiteindelijk aan de raad de visie voor de Schapenweide vast te stellen, als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Ongerust
Volgens gemeenteraadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) is deze voorlichtingsavond helemaal niet nodig. 'Ik begrijp niet waar zij mee bezig zijn. De gemeenteraad is, met een meerderheid van stemmen, voor de ontwikkeling van Life Sciences-bedrijven op het terrein van de Schapenweide. Met een voorlichtingsavond als deze maak je omwonenden alleen maar ongerust', vertelt Van Nispen van Sevenaer. Dat deze inderdaad ongerust zijn, wordt wel duidelijk. Veel vragen van omwonenden gingen inderdaad over eventuele hoogbouw op het terrein. Wordt er inderdaad hoogbouw gerealiseerd? Hoe hoog wordt dit dan? Hoeveel? Of komen er alleen sociale- en middeldure huurwoningen? Of ook koopappartementen? Vragen waar nog niemand het antwoord op kan geven. VVD-gemeenteraadslid Henric de Jong Schouwenburg weet het antwoord wel en is pertinent tegen woningbouw. 'Wij hebben gestemd vóór Life Science-bedrijven. Bilthoven ligt tegen het Utrechts Science Park (USP) aan. Wat is mooier dan hierop in te zetten? Maar ja, de gemeenteraadsverkiezingen kunnen nog roet in het eten strooien'.

Boerderij
Op het twaalf hectare grote terrein, tussen de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg, staat de 110 tien jaar oude boerderij van Paul Wassenberg. Ook hij kampt met serieuze vragen. 'Zo'n 36 jaar geleden ben ik, samen met twee andere kunstenaars, in die boerderij getrokken. In die tijd was het pand oud en vervallen. In de loop der jaren heb ik er heel wat aan verspijkerd en de omgeving in stand gehouden. In het gebied zie ik regelmatig een vos en reeën en natuurlijk veel vogels', vertelt Wassenberg. 'Omdat ik hoorde dat er nu een voorlichtingsavond is, kom ik maar even een kijkje nemen en mijn zorgen uiten. Waar moet ik heen als daar gebouwd gaat worden? De Bilt heeft een lange wachtlijst voor huurders (ongeveer 9 1/2 jaar, de langste lijst van de provincie Utrecht). Ik word volgende maand 65, als ik dan negen jaar moet wachten op een andere huurwoning'.

Nadat, in januari, alle benodigde informatie binnen is, omwonenden, bedrijven en organisaties zijn gehoord, de uitkomst van de enquête bekend en alle informatie van de onderzoeken binnen is, vormen deze de basis voor de verdere ontwikkeling van de Schapenweide.

Meer berichten