Logo vierklank.nl
 Ruim van tevoren oefenen de kids zelfs met Italiaanse kerstliedjes.
Ruim van tevoren oefenen de kids zelfs met Italiaanse kerstliedjes.
Kerst

Scholen vieren kerst

Voor de kerstvakantie begint staan op veel scholen in gemeente De Bilt nog allerlei fesitviteiten met hun leerlingen en ouders op het programma. De kerstboom optuigen, samen aan een kerstdiner, een kerstgala, samenzang op school of in de kerk, of een borrel en natuurlijk gezamenlijk luisteren naar het kerstverhaal.

door Walter Eijndhoven

Drukke tijden dus voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders. 'Op onze school vieren wij woensdag 20 december het kerstfeest met een gezamenlijk kerstdiner', vertelt Annemarie Hoornsman, directeur van Wereldwijs. 'Wij hebben op school een door de kinderen geadopteerde kerstboom in een moestuinbak, die na de kerstvakantie weer teruggaat. Verder hebben wij nog een kerkdienst in de Opstandingskerk'. Op donderdagmiddag 21 december viert de Van Dijckschool uit Bilthoven haar kerstfeest. 'Wij zijn een openbare school, maar wij gaan wel aan het kerstdiner met onze leerlingen', vertelt directeur Rob van Maanen. 'Op donderdagmiddag hebben wij dan nog een borrel voor de ouders van onze leerlingen'. Op vrijdag 22 december heeft de Aeres Mavo een kerstgala met haar leerlingen.

OLV
De Julianaschool uit Bilthoven heeft deze week een uitgebreid programma voor haar leerlingen. 'Wij vinden het belangrijk om kerst met elkaar te vieren', vertelt directeur Ella Prins. 'Er zijn twee kerstconcerten in de OLV kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven, op woensdag 20 december, zodat iedere leerling naar één van de diensten kan. Niet al onze leerlingen (500) kunnen tegelijkertijd in de kerk plaatsnemen'. Tijdens de samenzang begeleiden ongeveer 40 leerlingen de dienst op viool. Op de Julianaschool vormen liedjes het kerstverhaal. Ruim voor de kerstdienst wordt al geoefend met bijvoorbeeld een Italiaans kerstlied. Ella: 'Kerstliedjes beelden uit wat er allemaal gebeurt. Daarnaast vertelt dominee Benedikte Bos het kerstverhaal. Naast de kerstconcerten vindt op onze school nog een collecte plaats voor Amref Flying Doctors. Heinz Wormerdam, de vader van Tjebbe uit groep acht, gaat 600 kilometer fietsen in Oeganda en hoopt op deze manier zoveel mogelijk geld op te halen. Tot slot kunnen onze leerlingen op vrijdag 22 december nog een levende kerststal bezoeken'.

Meer berichten