Logo vierklank.nl
De laatste week van Jos Heuer op zijn Werkplaats.
De laatste week van Jos Heuer op zijn Werkplaats.
Jeugd

Afscheid Jos Heuer na 42 jaar Werkplaats

door Walter Eijndhoven

Donderdagmiddag 14 december vindt een feestelijk afscheid plaats van directeur Bedrijfsvoering Jos Heuer, na een werkzaam leven van 42 jaar bij De Werkplaats (WP) in Bilthoven. Vanaf het nieuwe kalenderjaar legt hij zijn taken als directeur Bedrijfsvoering neer, om te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.

Zijn hele leven heeft Jos Heuer in het onderwijs gezeten. In het begin als docent geschiedenis, voor zeven uur in de week en de laatste jaren schopte hij het uiteindelijk zelfs tot directeur Bedrijfsvoering, allemaal bij die ene school, de Werkplaats in Bilthoven.

Functies
'In al die jaren heb ik heel wat functies gehad op school', vertelt Heuer. 'Maar laat ik vanaf het begin beginnen. In 1975, toen ik vijfde jaars student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht was (toen: Rijksuniversiteit Utrecht), zocht ik een bijbaantje. In de Volkskrant zag ik een vacature bij De Werkplaats, als docent geschiedenis. Het leek mij een leuke functie, hoorde van studiegenoten dat het een leuke school was en ik besloot te solliciteren. Een sollicitatie op WP ging, in die tijd, heel anders dan op andere scholen. Na een gesprek met de toenmalige rector en een aantal docenten, volgde een gesprek met een halve klas werkers (leerlingen). In die tijd was het heel bijzonder dat leerlingen bij een sollicitatie werden betrokken. Daaruit blijkt al dat werkers een bijzondere positie bekleden op school', vervolgt Heuer. Uiteindelijk werd ik aangenomen voor 7 uur geschiedenis per week'.

Financien
Allengs kreeg Heuer steeds meer uren en nieuwe verantwoordelijkheden en klom hij op van medewerker geschiedenis naar coördinator onderbouw. In 1982 kwam hij in de schoolleiding, en twee jaar later werd hij benoemd tot conrector bovenbouw en vervolgens ook plaatsvervangend rector. Heuer: 'In 1992 stopte ik met lesgeven, omdat de leidinggevende taken veel van mijn tijd vroegen'. Vanaf 1996 kreeg hij minder onderwijs- en meer beheerstaken, eerst alleen bij het Voortgezet Onderwijs, maar later ook bij het Basisonderwijs. 'In die tijd had ik een cursus Financiën gedaan, dus die kennis kwam mij goed van pas', legt Heuer uit. De laatste jaren was Heuer Directeur Bedrijfsvoering en voelde zich in deze functie als een vis in het water.

Projecten
In die hoedanigheid vond Heuer de laatste 15 jaar vele projecten op zijn pad. Hij was onder meer betrokken bij de nieuwbouw van het Voortgezet Onderwijs en daarmee bij de verkoop van grond. 'Door de nieuwbouw kregen wij de kans om grond te verkopen, onder andere het stuk waar nu de nieuwe huizen staan aan de overkant van de Dwarsweg, op de plaats waar tot tien jaar geleden onze parkeerplaats en fietsenstalling lagen. Met de opbrengst van deze grondverkoop kon onze school de door de gemeente gevraagde eigen bijdrage voor de nieuwbouw financieren, eigen investeringen in de nieuwbouw realiseren en later ook het gebouw voor Kinderopvang en de financiering van de zonnepanelen', legt Heuer uit. Mede door de contacten via Samen voor De Bilt en BENG! kreeg hij het voor elkaar om de schoolgebouwen energiezuiniger te laten worden. En dat is hem (en zijn team) goed gelukt. 560 zonnepanelen liggen nu op het dak van De Werkplaats. Heuer: 'Wij willen ook op het dak van het Basisonderwijs zonnepanelen plaatsen, want onze school is nog lang niet energieneutraal. Voor mijn opvolger wacht de nobele taak de school nog meer te verduurzamen'.

Sporthal
Als directeur Bedrijfsvoering had Heuer de hand in nog veel meer projecten. Hij was lid van de projectgroep voor de bouw van de Kees Boeke Sporthal en was betrokken bij de inrichting van de nieuwe parkeerplaats. Vanaf 2000 was hij verantwoordelijk voor de bouw van de Kinderopvang en - samen met directeur Jeroen Goes - voor de nieuwbouw en renovatie van het Basisonderwijs. Hij nam deel aan de Werkgroep Stationsgebied, later de Klankbordgroep Centrumplan en aan verschillende werkgroepen die zich bezig hielden met een veilige fietsroute over de Jan Steenlaan. Via Samen voor De Bilt kon hij projecten de school in brengen waar ook werkers bij betrokken waren. 'Als school willen wij dat onze werkers de gemeenschap ingaan, in de vorm van maatschappelijke stages in bijvoorbeeld verzorgingshuizen of in het groen.

Ervaren
Het 'leren door ervaren' en 'iets' betekenen voor een ander of de gemeenschap past goed bij De Werkplaats. Via Samen voor De Bilt zijn al veel matches gemaakt voor 'zijn' werkers bij Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties en hebben werkers deelgenomen aan een gezondheidssymposium bij het RIVM. Het contact met de Stichting Mens en de deelname aan het project 'Van Waarde' is zo ook ontstaan. In dit project wordt gezocht naar een zinvolle activiteit voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking. We hebben in onze kantine voor zo'n iemand een plaats kunnen vinden'. Heuer is er trots op dat het Voortgezet Onderwijs onlangs de titel Fair Trade School heeft gekregen en dat De Werkplaats door haar deelname aan het Bilts Energieberaad een belangrijke bijdrage levert aan De Bilt energieneutraal 2030. Ook bij deze activiteiten zijn werkers betrokken. Zonder zelf voor de klas te staan, heeft hij ook op deze manier iets kunnen betekenen voor het onderwijs en vorm kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van het gedachtegoed van Kees Boeke.

Toekomst
Vanaf het nieuwe jaar wil Heuer meer tijd hebben voor familie en vrienden. In 2018 loopt ook zijn bestuursfunctie af bij Samen voor De Bilt. Vervelen zal hij zich echter niet. Heuer: 'Ik wil even de tijd nemen om na te denken over activiteiten die ik wil gaan doen. Daar zal zeker wel vrijwilligerswerk in de gemeente deel van uitmaken, zowel bestuurlijk als meer praktische activiteiten en wie weet verschijnt er ooit een publicatie van mijn hand over de geschiedenis van De Werkplaats. Ik hou van onderzoeken, schrijven en natuurlijk van De Werkplaats'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>