Vanaf de aansluiting Utrecht-Noord tot aan de aansluiting Bilthoven wordt naast de extra rijstrook een spitsstrook aangelegd. Het project maakt van de spitsstrook een definitieve rijstrook. Verder worden zowel aan de oost- als de westzijde van de A27 geluidschermen geplaatst. De exacte locatie, hoogte en planning van de schermen is te vinden op de online Hinderkalender.
Vanaf de aansluiting Utrecht-Noord tot aan de aansluiting Bilthoven wordt naast de extra rijstrook een spitsstrook aangelegd. Het project maakt van de spitsstrook een definitieve rijstrook. Verder worden zowel aan de oost- als de westzijde van de A27 geluidschermen geplaatst. De exacte locatie, hoogte en planning van de schermen is te vinden op de online Hinderkalender.

Verbreding A27 vanuit de lucht

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

De werkzaamheden om de A27 van 2x2 naar 2x3 banen te verbreden zijn volop bezig. Met een prachtige serie foto's van eind oktober neemt RWS de Vierklanklezer mee in vogelvlucht over het circa 23,5 km lange traject tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg; wij beperken ons tot net voorbij de provinciegrens tussen Utrecht en Noord Holland. Eind 2018 is de verbreding klaar. Het verkeer kan dan sneller doorrijden en de regio Utrecht en Amersfoort beter bereiken. De prachtige foto's vragen om veel ruimte, vandaar zullen we de komende weken steeds een aantal plaatsen.

Het viaduct Ruigenhoek (onderdoorgang Groenekanseweg) is aan de westzijde met 4 meter verbreed. Voor deze verbreding moest de zijkant aan de westzijde van het viaduct worden gesloopt. Nadat het viaduct is verbreed zijn er stootplaten geplaatst. De verbreding van het viaduct bij de onderdoorgang Groenekanseweg is gereed op de afwerking na. Het vervangen van de voegen wordt in 2018 uitgevoerd in verband met de wegfasering op de A27.