Logo vierklank.nl
 Afsluiting van de Korssesteeg tijdens de spitsuren moet verkeersveiligheid verbeteren.
Afsluiting van de Korssesteeg tijdens de spitsuren moet verkeersveiligheid verbeteren.
Algemeen

Aan de slag voor Verkeersveiligheid Westbroek

door Henk van de Bunt

In de raadscommissievergadering van 11 mei 2017 van de Commissie voor Openbare Ruimte was een brief van de Werkgroep Veiligheid Dr. Welfferweg over het sluipverkeer in Westbroek aan de orde. Bij de behandeling is door het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om ruimte, teneinde met de inwoners tot een oplossing te komen en eventuele nadere maatregelen te treffen.

In dat verband is er een bijeenkomst over het thema verkeersveiligheid georganiseerd voor de inwoners van Westbroek. Tijdens de bijeenkomst is een werkgroep geformeerd met inwoners, ondernemers en een vertegenwoordiging van het Dorpsberaad Westbroek. Deze Werkgroep Verkeersveiligheid Westbroek heeft een advies opgesteld en op 27 oktober 2017 overhandigd aan het College. Volgens het advies heeft het invoeren van een camerasysteem voor handhaving van de geslotenverklaring voor het sluipverkeer, de hoogste prioriteit, ook omdat is gebleken dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) rijdend verkeer niet mogen staande houden om te vragen naar de ontheffing.

Slag
Burgemeester en Wethouders hebben besloten om met de aanbevelingen uit het adviesrapport aan de slag te gaan en zullen samen met een afvaardiging van de werkgroep de mogelijkheden nagaan om te komen tot een camerasysteem. Voor de invoering van een camerasysteem voor handhavingsdoeleinden is onder meer de formele toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. Zodra deze er is zal over de plaatsing van het camerasysteem een nadere afweging worden gemaakt.

Spitsuren
Het verkeersbesluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt tot het in de spitsuren afsluiten van de Korssesteeg in Westbroek voor gemotoriseerd verkeer dateert van 22 juli 2008. Doel van dat besluit was het terugdringen van het sluipverkeer door de kern Westbroek ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid ter plaatse.

Over de uitvoering van het verkeersbesluit heeft het College de gemeenteraad sindsdien bij diverse gelegenheden geïnformeerd. Uit een evaluatie in 2010 blijkt dat het sluipverkeer weliswaar is afgenomen maar dat de verkeersveiligheid op de Kerkdijk, de Dr. Welfferweg en de Achterweteringseweg nog niet structureel beter wordt ervaren. Het College heeft vervolgens de mogelijkheden van effectievere handhaving van het verkeersbesluit onderzocht. Conclusie uit het onderzoek toentertijd is dat een camerasysteem het grootste rendement oplevert. De bewoners van Westbroek hebben de resultaten van het toenmalige onderzoek positief ontvangen.


 

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>