Logo vierklank.nl
 Burgemeester Sjoerd Potters reikt Nico Jansen de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit.      
Burgemeester Sjoerd Potters reikt Nico Jansen de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit.     
Algemeen

Chapeau-penning voor Nico Jansen

door Guus Geebel

Bij zijn afscheid als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie ontving Nico Jansen op 29 november uit handen van burgemeester Sjoerd Potters de Chapeau-penning van de gemeente De Bilt. De burgemeester had lovende woorden voor Nico Jansen die na bijna 18 jaar zijn raadszetel overdroeg aan Theo Aalbers.

Nico Jansen had graag de raadsperiode tot de verkiezingen af willen maken, maar zijn gezondheid weerhoudt hem daarvan. 'Het omzien naar elkaar is je op het lijf geschreven' zegt de burgemeester. Hij noemt Jansen een gedreven raadslid en volksvertegenwoordiger in hart en nieren. 'Heel betrokken bij de samenleving, bij ouderen, hulpbehoevenden, jongeren en ondernemers. De inwoners kennen jou als iemand met een groot sociaal hart en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Je fysieke beperkingen schoof je terzijde vanuit een groot plichtsbesef.' Potters noemt ook zijn bijdrage als algemeen bestuurslid gedurende bijna 17 jaar aan het Recreatieschap Midden-Nederland. Jansen was daar het historisch geheugen. 'Dank voor alles wat je voor De Bilt en de inwoners hebt betekend.'

Praktijk
Collega Johan Slootweg zegt veel zaken met Nico Jansen gedeeld te hebben. Zijn doorzettingsvermogen en betrokkenheid noemt hij bewonderenswaardig. 'Veel mensen hebben tegen mij gezegd, hoe houdt die man dat vol. Ondanks alle ongemakken heb je hier je plaats steeds ingenomen. De kracht daarvoor heb je geput uit je geloof.' Slootweg merkt overal grote en brede waardering voor zijn meer dan normale inzet en zichtbare aanwezigheid. 'Vooral de kwetsbare groepen in onze samenleving hadden je aandacht met een groot invoelingsvermogen. 'Dat Nico een man van de praktijk was merkte je bij de colleges die hij gaf over warmtemeting en warmteregistratie. Hij liet zien hoe mensen met een beperking door de bureaucratie moeten wroeten, maar ook wat obstakels betekenen voor mensen die zich met een rollator over het trottoir moeten verplaatsen.' Slootweg eindigt zijn toespraak met: 'Eben-Haëzer, tot hiertoe heeft de Here jou geholpen, daar heb je de kracht uit mogen putten en daardoor was het mogelijk dat je dit alles kon doen.'

Vrijwilligers
Nico Jansen is onder de indruk van de lovende woorden. In zijn dankwoord blikt hij terug op mooie en minder mooie momenten uit zijn raadsperiode. Hij noemt daarbij het bunkerincident, waarbij gelukkig geen gewonden vielen. Mooi vindt hij de grote inzet en betrokkenheid van vrijwilligers die op heel veel plaatsen in de gemeente actief zijn. De toegankelijkheid voor minder validen in de openbare ruimte lagen hem na aan het hart en hij zette zich in voor verbeteringen. Trots is hij op de brandweer met zijn vele vrijwilligers die een eerste prijs behaalden op Europees niveau met een instructiefilm over het redden van mensen bij brand. Nico Jansen dankt de raads- en commissieleden en ambtenaren voor hun medewerking. Hij prijst Frans Poot die het platform Respectvol Samenleven vorm gaf en hoopt dat in de verkiezingscampagne respect de boventoon gaat voeren. 'Moge God onze mooie gemeente zegenen.'

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>