Logo vierklank.nl
Al vanaf 2014 wordt gepleit voor het doortrekken van de Asserweg naar de Biltse Rading.
Al vanaf 2014 wordt gepleit voor het doortrekken van de Asserweg naar de Biltse Rading. (Foto: Henk van de Bunt)
Algemeen

Aansluiting op rotonde Biltse Rading op handen

Bij de behandeling van het bestemmingsplan 'Kruising Soestdijkseweg-Zuid/Dorpsstraat in de vergadering op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het College bij motie onder meer gevraagd om zo spoedig als verkeerstechnisch verantwoord, eenrichtingsverkeer in te stellen op de Dorpsstraat, Looijdijk, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg en Blauwkapelseweg.

Het College reageert in de laatste editie van de Raadsmededelingen: 'Voor het instellen van het eenrichtingverkeer bestaat nauwe relatie met het aansluiten van de Asserweg op de Biltse Rading. De dekking van de kosten van die aansluiting hebben wij aangegeven in de Voorjaarsnota 2017.

Aansluiting
Het College heeft intussen besloten om over te gaan tot het realiseren van de aansluiting van de Asserweg op de Biltse Rading. De aansluiting maakt de weg vrij voor het instellen van het eenrichtingsverkeer. Bij de feitelijke vormgeving van de aansluiting van de Asserweg en de eventuele aanvullende maatregelen, zullen de omwonenden worden betrokken op een geplande bewonersbijeenkomst in januari 2018. Een jaar na de invoering van het eenrichtingsverkeer zal de gewijzigde verkeerscirculatie worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Meer berichten