Logo vierklank.nl
Natuur & Milieu

Wijzingen afval discussiepunt

Begin 2018 wordt het restafval nog maar eenmaal per drie weken opgehaald. Nu is dat nog eenmaal per twee weken en in de zomer kreeg je de maden er al gratis bij. De bekende grijze container voor het restafval wordt bij de inwoners omgeruild voor een kleinere container van 140 liter.

'Hiermee worden de inwoners van de gemeente De Bilt dus eigenlijk 2 keer gepakt', aldus VVD-raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer. Het College van De Bilt wil koste wat het kost de inwoners dwingen nog meer en beter afval te gaan scheiden. Dit terwijl allang uit (recent) onderzoek is gebleken, dat afvalstoffen uit na-scheiding veel beter te hergebruiken zijn dan door scheiding vooraf door de inwoners.

Inwoners met een chronische ziekte of handicap zouden alleen op vertoon van een schriftelijke verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of verzekeraar een gratis restafvalcontainer met de huidige inhoud van normale grootte kunnen krijgen. Andere inwoners die een dergelijk container nodig hebben en daarom willen behouden, zullen daar in het vervolg 65 euro per jaar voor moeten gaan betalen.

Afgewezen
Op donderdag 9 november is in de gemeenteraad de belastingverordening 2018 vastgesteld. In deze verordening zijn ook de nieuwe afvalstoffenheffingen vastgesteld. De VVD fractie heeft nog door middel van een aanpassing aan deze verordening getracht deze maatregel(-en) ongedaan te maken. Met 14 tegen 12 stemmen werd dit voorstel afgewezen.

De VVD is van mening dat inwoners geen afval deskundigen zijn: 'Welk afval hoort waarin'? Laat men eerst wennen aan de nieuwe regels voordat men het met een kleinere container moet gaan doen. Deze onrealistische maatregel gaat ons allemaal treffen: zoals grote gezinnen, gezinnen met baby's (luiers), mensen met een incontinentie probleem, mensen met huisdieren enz. De VVD wil er bij het College op aandringen dat iedereen, die dat wenst na 2 maanden proefdraaien, de kleine container kosteloos moet kunnen omruilen op de gemeentewerf voor de ons bekende normale container.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>