Logo vierklank.nl
Een afgeladen zaal luistert naar de verhalen over vroeger
Een afgeladen zaal luistert naar de verhalen over vroeger
Historie

Opening tentoonstelling Westbroek

Onder enorme belangstelling vond dinsdag 7 november, aan de Westbroekse Molenweg in Westbroek, de opening plaats van de tentoonstelling over het ontstaan van de vroegere Maartensdijkse kern Westbroek.

door Walter Eijndhoven

Kees Lam uit Achttienhoven opende de tentoonstelling ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Maartensdijk en het 25-jarig bestaan van de Historische Kring D'Oude School De Bilt. Lam schreef een boek over zijn leven, over hoe het ooit was, op zíjn platteland omdat - naar zijn mening - de huidige generatie opgroeit zonder enig besef van hoe het leven vroeger was vóór het digitale tijdperk, zonder computers, mobieltjes, Facebook, Twitter en Instagram.

Opkomst
Zo'n grote opkomst verwachtten de organisatoren van beide historische verenigingen nu ook weer niet. UIt alle hoeken en gaten werden banken en stoelen bijgeschoven en nog moest een deel van de toehoorders staan. Meer dan 130 geïnteresseerden luisterden uiteindelijk naar het welkomstwoord door Wilma van de Broek, van Westbroek Ontmoet. Na de officiële opening gaf zij het stokje door aan oud-postbode in Westbroek Theo Schouten. Aan de hand van van een diapresentatie wandelde Schouten door de geschiedenis van Westbroek. De oude kaarten, voorwerpen, voertuigen en kunst waren tot zaterdag 11 november te bewonderen in de hal bij molen De Kraai.

Meer berichten