Logo vierklank.nl
Voorzitter Paul Meuwese verwelkomt Lies Haan, waarna een goed gevulde zaal er eens goed voor gaat zitten.
Voorzitter Paul Meuwese verwelkomt Lies Haan, waarna een goed gevulde zaal er eens goed voor gaat zitten.
Algemeen

Lezing Biltse straatnamen

door Walter Eijndhoven

In de week van donderdag 9 november tot en met woensdag 15 november konden belangstellenden de laatste in de reeks van zes tentoonstellingen in H.F. Witte Centrum bezoeken over de zes kernen van gemeente De Bilt. Deze laatste tentoonstelling concentreert zich op het dorp De Bilt en haar inwoners.

In de 25 jaar dat de Historische Kring D'Oude School nu bestaat heeft zij veel familiefoto's verkregen. Een deel van deze portretten werd nu tijdens deze tentoonstelling gepresenteerd, aangevuld met straattaferelen uit de collecties van de Historische Kring D'Oude School zelf en het streekarchief RHC Vecht en Venen in Breukelen.

Dorpsstraat vanouds Steenstraat
Nog voor de opening verzorgde Lies Haan-Beerends een lezing over het ontstaan van de Biltse straatnamen. Tijdens haar presentatie ging zij alle (oude) straatnamen van het dorp De Bilt langs, natuurlijk beginnend met de Dorpsstraat vanouds Steenstraat, omdat deze deel uitmaakte van de route Utrecht-Arnhem-Duitsland en de route Utrecht-Amersfoort-Zwolle. 'Tot ver in de 18e eeuw was dit de enige straat met aaneensluitende bebouwing. Iedereen woonde in deze straat: de dominee, de dokter, de veldwachter, ambachtslieden als de timmerman, de rademaker (fietsenmaker), de kuiper, de leerlooier, de schilder, de smid en de wagenmaker', vertelt Haan-Beerends. 'Ook hun knechten woonden in de Dorpsstraat, inwonend bij de baas of met hun gezin in een huisje in één van de steegjes op de erfafscheidingen. De oudste naam van de weg was Steenstraat, daarna officieel Utrechtseweg. Het deel in het dorp werd echter aangeduid als Dorpsstraat. Na de aanleg van de rondweg om het dorp besloot de gemeenteraad om de naam Dorpsstraat vanouds Steenstraat in te voeren', legt zij verder uit.

Hessenweg
Tijdens de lezing volgden nog vele andere straten zoals de Nieuwstraat en omgeving, Akker en omgeving en de Hessenweg-Herenweg. Haan-Beerends: 'De eerste huisjes aan de Hessenweg waren de knechtenwoningen van de Biltse molen op de noordoosthoek met de Looydijk. Molenaar Johannes van Wichen had hier in 1871 zijn windkorenmolen naartoe verplaatst, nadat de molen Gemeenbelang aan de Utrechtseweg was afgebrand. Hetzelfde lot onderging de molen aan de Hessenweg in mei 1889. Deze molen is nooit meer herbouwd. Vooral ambachtslieden lieten hier huizen bouwen met daarnaast nog vaak één of meer huisjes voor de verhuur. Tot en met de bouw van de woningen aan de Herenweg was er nog geen naam voor de straat. Vandaar dat de huizen onder de naam Hessenweg waren geregistreerd'.

Dwalen
Tijdens de lezing dwaalt Haan-Beerends door heel De Bilt en komen ook Burgemeester van Heemstrakwartier-La Plata, Boerenland: Weltevreden en De Bilt-Zuid, de oude ontginningsdijken Blauwkapelseweg en Groenekanseweg van oost naar west en de Soestdijkseweg van zuid naar noord aan bod. De tentoonstelling is alleen vandaag, woensdag 15 november, nog te bezoeken in H.F Witte Centrum De Bilt.

Meer berichten