Logo vierklank.nl
Na afloop terug bij Perron Peet.
Na afloop terug bij Perron Peet.
Algemeen

Burgemeester fietst genoeglijk door Hollandsche Rading

door Rob Klaassen

Woensdagochtend 8 november bracht burgemeester Sjoerd Potters een kennismakingsbezoek aan Hollandsche Rading. 'Samen voor Hollandsche Rading' had hiervoor een interessant programma bedacht. Er werd die ochtend een fietstocht door Hollandsche Rading georganiseerd, waarbij een aantal zaken onder de aandacht van de burgemeester werd gebracht. Voorzitter Thijs van der Wel: 'Hoe kun je beter Hollandsche Rading verkennen dan per fiets'.

De tocht startte bij Perron Peet, waar door de verbredingswerkzaamheden van A27 al direct het nodige viel te zien en te horen. Er werd getracht zich een beeld te vormen over de toekomstige situatie onder het dubbel zo brede viaduct. Suggesties kwamen daarbij naar voren over hoe aan deze toekomstige overdekte ruimte een functie voor het dorp zou kunnen worden gegeven.

De fietstocht voerde vervolgens langs de Vuursche Dreef, waarbij onder meer werd stilgestaan bij de grenspalen tussen Noord-Holland en Utrecht. Via restaurant de Paddenstoel en de Aanlegsteeg werd gefietst naar de leegstaande paviljoens van de Hertenkamp. Hier bleek de burgemeester bijzonder geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van Rading Spoor en in het bijzonder wanneer de jaarlijkse stoomdag plaatsvindt (laatste zaterdag van augustus). De tocht voerde ook nog langs de leegstaande gebouwen van de in 2006 afgebrande Fazantenhof naar de Spoorlaan en de nieuwste wijk van Hollandsche Rading.

Kerstman
Na een bezoek aan de tennisclub werd de Bosbergschool aangedaan. Een leuk voorval deed zich voor toen de burgemeester de klas met groep 7 en 8 binnen trad. De lerares juf Marjolein van der Haar vroeg de leerlingen of zij wisten wie die meneer was. Verder dan de Kerstman werd er niet gekomen. Toen ze zei dat het de burgemeester was, viel er een stilte. Na enige tijd vroeg er iemand of de burgemeester ook in Hollandsche Rading woonde. Toen hij nee zei, werd onmiddellijk gevraagd waarom niet. Geduldig legde de burgemeester uit waarom hij had gekozen om in Bilthoven te gaan wonen, om namelijk in de buurt van het gemeentehuis te zijn. Ook gaf burgemeester Sjoerd Potters te kennen dat hij het leuk zou vinden om deel te nemen aan het verkeersexamen.

Leut
Het volgende bezoek bracht de burgemeester aan Leut. Met de hier wekelijks bij elkaar komende ouderen dronk hij koffie met gebak en nam hij de tijd voor een gezellige kout met de diverse aanwezigen. Vervolgens leidde de fietstocht door de westkant van Hollandsche Rading. Via de Schaapsdrift werd via het 'kerkpad' uitgekomen op het vierkantje aan de Tolakkerweg., waarna vervolgens het rondje werd aangedaan en de toekomstige bouwlocatie op het terrein van het voormalige tuincentrum in ogenschouw werd genomen. Hierbij werd de wens uitgesproken dat Hollandsche Radingers zich daar zullen gaan vestigen. Maar alle aanwezigen realiseerden zich tegelijkertijd dat niemand tegenwoordig bij machte is om dat ook daadwerkelijk te kunnen regelen.

Om halfeen werd er weer bij perron Peet uitgekomen. De burgemeester zei dat hij een bijzonder goede indruk had gekregen over Hollandsche Rading en dat hij daardoor nu nog beter op de hoogte was van wat er zoal speelt in het dorp. Hij vond het hoogst interessant wat hij allemaal had gehoord en gezien. Een fietstocht leent zich hier uitermate goed voor. En bovendien: het was weliswaar fris, maar het bleef wel droog.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>