Logo vierklank.nl
V.l.n.r. wethouder Hans Mieras, burgemeester Sjoerd Potters, de wethouders Anne Brommersma,  Ebbe Rost van Tonningen en Madeleine Bakker en gemeentesecretaris Erik Wietses.
V.l.n.r. wethouder Hans Mieras, burgemeester Sjoerd Potters, de wethouders Anne Brommersma, Ebbe Rost van Tonningen en Madeleine Bakker en gemeentesecretaris Erik Wietses.
Algemeen

Gemeenteraad stelt begroting 2018 vast

door Guus Geebel

Op donderdag 9 november stelde de gemeenteraad na een langdurig debat de Programmabegroting 2018 vast. Een amendement waarmee voerkosten voor de kinderboerderijen De Dierenwei in Maartensdijk en De Schaapskooi in Bilthoven worden gesubsidieerd werd aangenomen. Tegen de begroting stemden de fracties van Bilts Belang, PvdA, SP en Fractie Schlamilch (Forza). Van de 21 in stemming gebrachte moties werden er vijf aangenomen.

Kees Lelivelt (VVD) noemt in zijn beschouwing De Bilt een gemeente met goede vooruitzichten. 'We kunnen met trots terugkijken naar de gerealiseerde plannen die vooral te danken zijn aan het initiatief en binnenhalen van financiële middelen door oud-wethouder Arie-Jan Ditewig.' Een goede samenwerking in een sterke regio en verdere ontwikkeling van de life science-as noemt Lelivelt goed voor ondernemingen en de werkgelegenheid. De fractie wil aandacht voor goede woonlocaties, bereikbaarheid, woningbouw in alle kernen en goede voorzieningen als winkelcentra en zorg. Verder vindt de fractie cultuur- en sportvoorzieningen van belang. Dolf Smolenaers (D66) wil na vier jaar solide beleid vooruitkijken. 'In crisistijd is het gelukt meer te doen dan alleen solide beleid te voeren. Vastgeroeste slepende dossiers zijn vlotgetrokken en er is fors geïnvesteerd waar dat nodig was.' Een motie die met het CDA wordt ingediend om de vernieuwing van de sporthal bij het H.F. Wittecentrum bovenaan de prioriteitenlijst te plaatsen wordt aangenomen. De motie van D66 om de fietsbewegwijzering te verbeteren wordt eveneens aangenomen.

Openbaar groen
Krischan Hagedoorn (PvdA) constateert dat dit college heel weinig ambitie heeft en geen vernieuwend beleid opzet. 'Je leest werkelijk nergens iets van een verrassend of vernieuwend plan.' Hij gaat onder meer in op het Wmo-beleid, het zwembad, huisvesting en het detailhandelsbeleid. De PvdA pleit voor terugkeer van idealen in de wijze van besturen van de gemeente. Vrijheid, gelijkheid en broederschap vormen de rode draad in zijn verhaal. In moties pleit hij voor een Bilts wijkbedrijf en het zogenaamde lief en leedstratenconcept dat in Rotterdam succesvol is. De moties worden verworpen. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) betreurt de vele personele wisselingen in de raad en bij het ambtelijk apparaat. Hij vraagt aandacht voor de leefomgeving en verdwijnende insecten. De door Beter De Bilt ingediende moties aanplantbeleid bomen en openbaar groen optimaliseren worden aangenomen. Han IJssennagger (Bilts Belang) vindt dat het college geen visie heeft ontwikkeld. Hij constateert dat mobiliteit geen aandacht van het college krijgt. Bij veiligheid pleit hij voor camera's in de openbare ruimte. Hij vraagt aandacht voor overbodige regels en subsidies die vaak terecht komen bij mensen die het zelf kunnen betalen.

Sociale woningen
Werner de Groot (CDA) is trots op de prestaties van het college en heel tevreden over de renovatie van De Vierstee. Hij pleit voor duidelijke informatievoorziening bij de vernieuwing van Bilthoven Centrum en De Kwinkelier. De lange lijst van woningzoekenden baart hem zorgen. Hij dient een motie draagvlakonderzoek windenergie in en vraagt het college daarvoor in het voorjaar een plan te presenteren om per kern met inwoners in gesprek te gaan over de energietransitie. De motie is aangenomen. 'Mooie projecten zijn gerealiseerd en mooie zijn onderweg. Oog voor elkaar en oog voor de toekomst.' Menno Boer (SP) constateert dat er aan het tekort van sociale woningen niets is gedaan. Moties mantelzorgwaardering verbeteren en het plaatsen van hartjesborden mogelijk maken zijn verworpen. Anne de Boer (GroenLinks) is trots op de ambities op het gebied van duurzaamheid die van de grond komen. 'De Biltse kwaliteit is de groene kwaliteit en de fractie richt zich daarom op bouwen binnen de kernen. Rode contouren noemt hij leidend, maar niet heilig. GroenLinks blijft zich de komende jaren inzetten voor effectieve groene en sociale economie.  

Station
Johan Slootweg (SGP) complimenteert het college met het gevoerde beleid. De SGP zou het sociale domein in één programma willen zien. Slootweg denkt dat de ambtelijke organisatie na alle bezuinigingen best enige uitbreiding zou kunnen gebruiken om alle taken goed te kunnen doen. Hij wil naar een beter beheer van de openbare ruimte. Een motie daarover wordt verworpen. Hij sluit zijn betoog af met citaat van Luther. Nico Jansen (CU) denkt dat mobiliteit in de toekomst een probleem kan vormen. Hij dient een motie in om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een treinstation op de plek waar de Nieuwe Weteringseweg de spoorlijn Utrecht-Hilversum kruist om de bereikbaarheid van en naar de life science as in stand te houden. Hij stelt dat dit getuigt van visie. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen noemt de motie sympathiek maar ontraadt die wel. De motie is verworpen.

Veiligheid
Peter Schlamilch (Fractie Schlamilch) stelt dat het college losgezongen lijkt van de werkelijkheid en problemen die wel bestaan ontkent. 'De verkeersveiligheid loopt al jaren achter op het gemiddelde van provincie en landelijk. De rotondes zijn onoverzichtelijk, er wordt te hard gereden, de straatverlichting is te flets en schoolomgevingen worden niet aangepakt.' Hij dient acht moties in die alle worden verworpen. Vier moties hebben betrekking op veiligheid, een motie aanpak geluidshinder Maartensdijk, reclame-uitingen beperken, Dudokflat tot monument verklaren en kleine cultuurinstellingen ontzien bij de korting van 7%. Het college beantwoordt de na de eerste termijn gestelde vragen en gaat in op de ingediende moties.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>