Logo vierklank.nl
 Een deel van de vele bewoners (begin januari 2017), die een zendmast op het speelveld, omsloten door Bakemakwartier, Rietveldlaan en Koldeweijlaan in de Leijen, niet ziet zitten.
Een deel van de vele bewoners (begin januari 2017), die een zendmast op het speelveld, omsloten door Bakemakwartier, Rietveldlaan en Koldeweijlaan in de Leijen, niet ziet zitten. (Foto: Henk van de Bunt)
Algemeen

Vergunning voor antennemast blijft geldig

College volgt advies bezwaarcommissie:

Dinsdag 24 oktober heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt besloten de vergunning voor een antennemast in de wijk De Leijen in Bilthoven in stand te houden. Dit is conform het advies van de Commissie Bezwaarschiften, die de ingediende bezwaren tegen de mast ongegrond verklaarde.

Op 12 december 2016 verleende de gemeente aan T-Mobile een reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mast voor mobiele telecommunicatie op het perceel tussen de Rietveldlaan en Koldeweijlaan te Bilthoven. De locatie is binnen de openbare ruimte in de wijk De Leijen, tussen de bomen aan de rand van een speelveld. Gezien de commotie die hierop ontstond heeft de gemeente binnen de bezwaartermijn nog een informatieavond voor de omwonenden georganiseerd, maar dit kon de ongerustheid niet wegnemen.

Ongegrond
Verontruste bewoners dienden bezwaren in die voornamelijk betrekking hadden op het woongenot, gezondheidsrisico's en de gevolgde procedure. Op 28 maart 2017 konden de bewoners hun bezwaren toelichten. Op 10 juli 2017 heeft de commissie geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. Wel was de commissie van mening dat de gemeente belanghebbenden eerder had moeten horen, maar dat daar met de bezwaarprocedure alsnog in is voorzien.

Beleid
Inmiddels treft de gemeente voorbereidingen voor specifiek Antennebeleid. Wethouder Mieras: 'Zulk beleid voorkomt niet dat er nieuwe masten komen, maar vereist bijvoorbeeld wel het vooraf betrekken van de omgeving door de aanvrager'. Het antennebeleid zal binnenkort aan de raad worden voorgelegd.

Rechtbank
Intussen kunnen bewoners ook nog beroep tegen het besluit instellen via de rechtbank. Het moment waarop de mast daadwerkelijk wordt geplaatst hangt daarmee ook af van eventuele juridische procedures die nog volgen.

Geen zendmast op kinderspeelveld
Het is naar de mening van Beter De Bilt volstrekt onbegrijpelijk dat het College, tegen alle bezwaren van omwonenden in, T-Mobile toestaat een telecommunicatiemast te plaatsen op een kinderspeelveld. Fractievoorzitter Pim van de Veerdonk: 'Dat is ongekend voor Nederland en bij wet verboden in bijvoorbeeld Frankrijk. Net als de vele omwonenden maakt ook Beter De Bilt zich grote zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico's mocht T-Mobile de antennemast willen gebruiken voor de ontwikkeling van 5G. Daarbij worden nieuwe technieken ingezet (de Massive MIMO bijvoorbeeld), waarbij een fors aantal extra zenders wordt geïnstalleerd. Op het Leidseplein in Amsterdam staat inmiddels zo'n 5G-zendinstallatie, 600x sneller dan 4G. Logisch vanwege het zeer grote aantal bewoners en toeristen in Amsterdam. Maar in de Leijen?'

Voldoende dekking
Beter De Bilt kan zich niet voorstellen, dat een bedrijf als T-Mobile hiertoe zou willen overgaan tegen de wil van de inwoners van De Bilt. Er is op dit moment zelfs voldoende dekking (op 4G). Beter De Bilt heeft een motie ingediend waarin wordt gesteld, dat het voorlopig niet wordt toegestaan om telecommunicatiemasten te plaatsen in De Bilt zolang er nog geen antennebeleid van toepassing is. Van de Veerdonk hierover: 'Geen antennebeleid = geen zendmasten. Deze motie zal naar verwachting in november in de raadscommissie worden behandeld. Beter De Bilt is zwaar teleurgesteld, dat het de wethouder niet gelukt is een geschikte locatie te vinden en dat hij het advies van de bezwaarcommissie volgt. Het is oude politiek om al een vergunning af te geven voordat de gemeenteraad beslist heeft. Een zendmast op het mooiste speelveldje in de Leijen is schandalig. Steun ons en mail uw mening op info@beterdebilt.nl.'

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>