Logo vierklank.nl
Politiek

PvdA De Bilt wil Bilts wijkbedrijf

Het aantal bijstandsgerechtigden is volgens de PvdA in De Bilt hoog. Op dit moment zijn er 560 bijstandsgerechtigden en het College verwacht 630 inwoners in de bijstand in 2018. Een forse toename (20%) ten opzichte van 2014.

De PvdA heeft respect voor de inspanningen van de Regionale Sociale Dienst, maar constateert dat wij in De Bilt geen vernieuwende werkgelegenheidsinitiatieven kennen die bijstandsgerechtigden stimuleren of aanmoedigen werkervaring op te doen en de stap naar werk te kunnen maken. Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA hierover 'Dat soort initiatieven zijn wel nodig wanneer we niet slechts mee willen liften op de golven van economische groei en neergang zoals nu het geval is'. Hagedoorn vervolgt; 'Waarom laten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen werkervaring opdoen door in onze gemeente een 'wijkbedrijf' op te richten. Er bestaan vele soorten wijkbedrijven'.

Wijkbedrijf
'De PvdA wil graag dat er een wijkbedrijf komt in onze gemeente. In welke vorm is ons om het even, als werk maar één van de belangrijkste doelen is. Het wijkbedrijf moet leiden tot zinnige (arbeidsmatige) dagbesteding en leiden naar werk van deelnemers. Voorbeelden elders in het land laten zien dat het mogelijk is om meer dan 50% van de deelnemers binnen een jaar aan een baan te helpen. Het werk dat in een wijkbedrijf gedaan kan worden kan heel laagdrempelig zijn, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken en opknappen van speeltuinen in overleg met de buurt. Ook het onderhouden van openbaar groen kan in onze gemeente een extra impuls gebruiken. Deze activiteiten kunnen een start zijn en kunnen aangevuld worden met werk dat in de wijk gewenst is.

Vragen
Krischan Hagedoorn; 'De voordelen zijn overduidelijk: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen werkervaring op en leveren een tegenprestatie voor hun uitkering. Tegelijkertijd verbetert de kwaliteit van leven in de wijk. Beginnend met zichtbare zaken zoals schone en hele speelvoorzieningen en goed onderhouden openbaar groen en misschien wel eindigend in een wijk die bijna alles zelf regelt. Bij de behandeling van de begroting op donderdag 9 november zal de PvdA een motie indienen, die vraagt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een Bilts Wijkbedrijf'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>